14 / 2138
1910-luvun alussa. Hämekosken vesivoimalaitos. Turbiinihuone
1910-luvun alussa. Hämekosken vesivoimalaitos. Turbiinihuone