36 / 36
Heinäkuu 2020. Tolvajärvi. Muistokivi Runonlaulajien muistomerkin perustassa
Heinäkuu 2020. Tolvajärvi. Muistokivi Runonlaulajien muistomerkin perustassa
© Tatjana Grigorjeva
Alkuperäinen tiedosto, 1350×900