6 / 96
30. joulukuuta 2001. Aunuksen luterilainen kirkko
30. joulukuuta 2001. Aunuksen luterilainen kirkko
Alkuperäinen tiedosto, 800×513