15 / 62
Heinäkuu 1996. Tshalnan luterilainen kirkko
Heinäkuu 1996. Tshalnan luterilainen kirkko