1023 / 1631
2010-luvun keskivaiheilla. Ylä-Uuksunkosken vesivoimalaitos
2010-luvun keskivaiheilla. Ylä-Uuksunkosken vesivoimalaitos
© Zay1cev
Alkuperäinen tiedosto, 640×640