ILMOITUS
Ylipäällikön päämajan edustajalta
Leningradin rintamalta
valtiollisen puolustuskomitean puheenjohtajalle
joukkojen operatiivisesta tilanteesta

3. syyskuuta 1941
klo 22.00

1. ja 2. syyskuuta vihollinen oli erittäin aktiivinen Valkeasaaren, Kaprion ja Kolpinon rintamalohkoilla.

Karjalan kannas – 23. Armeija. Vihollisen yritykset murtautua meidän perääntyvien joukkojemme selustaan Siestarjoella 2. syyskuuta 1941 torjuttiin torjuntapataljoonilla ja kahdella komppanialla rautatiejoukkojen pataljoonasta.

Karjalan linnoitusalueen ensimmäinen kaista on miehitetty 142., 265., ja 198. Divisioonilla ja yhdellä 115. Divisioonan rykmentillä 198. Divisioonan taistelukunto on äärimmäisen alhainen: divisioonalla on vain 6 raskasta konekivääriä, 450. Rykmentissä on 300 ihmistä ilman konekiväärejä.

708. Rykmentti kokoonpanoltaan 2200 henkeä, on menettänyt taistelussa melkein kaikki komento-osansa, torjuessaan 2. syyskuuta kuluessa vihollisen hyökkäystä klo. 20.00 saakka suojaten Uuden Alakylän. Vihollisen eteneminen on pysäytetty joukoilla nelisen kilometriä Valkeasaaren länsipuolelle.

Linnoitusalueen kaista Vaskisavotasta Suomenlahteen oli miehitetty seitsemällä pataljoonalla 291. Divisioonasta ja yhdellä rykmentillä 1. Nostoväkidivisioonasta. Tämän vuoksi päätettiin 291. Tarkka-ampujadivisioona, joka oli tarkoitettu Nevan pohjoisen rannan puolustukseen, siirtää kiireesti takaisin Valkeasaaren alueelle, Siestarjoelle suojaamaan tätä aluetta.

Vihollisen sisään murtautuminen Siestarjoelle tapahtui seuraavissa olosuhteissa 23. Armeijan 43., 115. ja 123. Divisioonat olivat aloittaessaan vihollisen paineen alaisena vetäytymisen Viipurin lohkoilta etelään, puutteellisesti armeijan johtoportaan johdettavissa. Tämän seurauksena vihollinen onnistui lähtemään liikkeelle pitkin divisiooniemme perääntymistietä, ja siten torjuttiin yhden rykmentin vahvuisella merijalkaväellä Primorjen valtamaantiellä. Vetäytyminen näissä olosuhteissa tulkittiin väärin pakenemiseksi; menetettiinhän kaikki tykistö- ja kranaatinheitinaseet sekä konekiväärit. 23. Armeijan johto ei tiennyt näiden divisioonien todellista tilannetta. Käsky järjestäytyneestä Karjalan linnoitusalueen etulinjan miehittämisestä tavoitti 43., 115. ja 123. Divisioonat tilanteessa, jossa suurin osa näistä divisioonista oli perääntynyt Koiviston alueelta avaten viholliselle tien Valkeasaareen ja Siestarjoelle.

Tällä hetkellä divisioonat palauttavat kiireellisesti taistelujärjestystään ja täydentävät rykmenttitykistöä ja kranaatinheittimistöä. 4. syyskuuta 115. Divisioona kahdella rykmentillä, henkilövahvuudeltaan 5500 henkeä siirrettiin Porogin alueelle turvaamaan Nevan pohjoisrantaa. Tänä yönä Karjalan linnoitusalueen varuskunnan vahvistukseksi on suunniteltu eteentyöntyminen 43. ja 123. Divisioonien kaistoilla Grusinskin ja Lempaalan suunnilla.

. . .


K.Voroshilov
A.Zhdanov

Venäjän Federaation Puolustusministeriön keskusarkisto, fondi 217, lista 1221, tiedosto 3, ss 18-21. Alkuperäinen.

Suomennos Petteri Lalu, 2006