Sähke

Salassa pidettävä
NKVD:n Leningradin-hallinnolle
L.Zakovskille Jagodalta
nro 55709
25. maaliskuuta 1935

1. Operaatio Leningradin alueen ja Karjalan rajavyöhykkeen puhdistamisesta kulakeista ja neuvostovastaisista elementistä suoritetaan häätämällä asukkaat kahdessa vaiheessa. Alkuvaiheessa puhdistetaan asukkaista 22 kilometriä leveä rajavyöhyke, ja toisessa vaiheessa 100 kilometriä leveä rajavyöhyke (erikoisrajapiirit ja -alueet) sekä Karjalan 50 kilometriä leveä rajavyöhyke.

2. Ensimmäisen vaiheen operaatio aloitettava 1. huhtikuuta ja lopetettava 25. huhtikuuta. Samanaikaisesti aloitettava toisen vaiheen valmistelutyöt.

3. Henkilöt, joiden osalta suoritetaan esitutkintaa ja joita syytetään konkreettisesta vallankumouksenvastaisesta toiminnasta, on erotettava karkotettavien muusta joukosta, pidätettävä ja suoritettava kiireesti tutkinta, luovutettava sitten heitä koskeva aineisto aluetuomioistuimeen ja NKVD:n erikoisneuvottelukunnalle.

4. Koko operaation suorittamisajaksi on voimistettava rajojen vartiointia, käytettävä tähän tarkoitukseen kaikki rajavartio-osastot ja aputukipisteet. On ryhdyttävä toimiin, jotta estettäisiin karkotettavien pako rajan taakse. Sisäisen vartioinnin osastoja on käytettävä hyväksi tarpeellisessa määrin operaation auttamiseksi rajavyöhykkeen sisäosissa sallimatta niiden toimia rajan läheisyydessä ja heikentämättä kohteiden vartiointia.

5. Rajavyöhykkeen puhdistusoperaatio suoritetaan Leningradin alueen NKVD:n miehistön voimin. Heidän avukseen annan luvan käyttää myös Leningradissa olevien kolmannen rajavartijakoulun ja korkeimman puoluekoulun kurssilaisia, kuitenkin määräämättä heitä junapäälliköiksi. Operatiivisten ryhmien apuna voidaan käyttää neuvostojen, puolueen ja nuorisoliiton aktivisteja.

6. Teidän suunnittelemanne rajavyöhykkeeltä ensimmäisessä vaiheessa häädettävien lukumäärä – 3547 perhettä – hyväksytään. Häätäminen on suoritettava samanaikaisesti koko piirissä.

7. Karkotettavat lähetetään: tuhat perhettä Tadzhikistaniin, 316 perhettä lähetetään Karjalasta Länsi-Siperiaan, loput Kazakstaniin.

8. Operaatiota suoritettaessa ei saa karkottaa entisten punaisten partisaanien ja puna-armeijalaisten perheitä, muuttaneita ja ulkomaalaisia.

9. Häädettävien valinta tehdään yksilöllisesti ja noudatetaan tarkasti 1933 annettua OGPU:n määräystä nro 42, kaikkien häädettävien kohdalla on laadittava asianomaiset asiakirjat. Jokaisen perheen kohdalla laaditaan Leningradin alueneuvoston NKVD:n hallinnon päätös.

10. Häädetään vain sellaiset perheet, joissa on vähintään yksi työkykyinen perheenjäsen.

11. Kaikille häädettäville on annettava kahden kuukauden muonavarat, mm. tummaa leipää koko matkan ajaksi, samoin vaatteita ja jalkineita. Jokaiselle viidelle perheelle on annettava yksi hevonen ja mahdollisuuksien mukaan lehmä. Häädettävät saavat ottaa mukaansa kotitarvikkeita painoltaan enintään neljäsataakahdeksankymmentä kiloa ja rahaa ilman rajoituksia. Lämpimän ruoan laittamiseksi matkan aikana jokaiseen junaan on asetettava kaksi kenttäkeittiötä, mitä varten jokaiseen junaan on lisättävä kaksi vaunua.

12. Karkotettavat lähetetään junissa. Karkotettavien itsenäiset matkat kielletään ehdottomasti. Karkotettavien vartiointi matkan varrella ja junakomendanttien määrääminen kuuluu Leningradin alueneuvoston NKVD:n hallinnolle, siihen ei käytetä rajavartioston eikä sisäisen vartioinnin miehistöä.

13. Kaikki perheenpäät ja perheenpään tehtävää suorittavat työkykyiset perheenjäsenet pidätetään viisi – seitsemän päivää ennen häätämisen aloittamista.

14. Operaation johtamiseksi lähettäkää paikalle Leningradin alueneuvoston NKVD:n hallinnon toimeliaita työntekijöitä, pitäkää huoli operaation tarkasta järjestämisestä ja piirien vakaasta poliittisesta tilanteesta.

15. Operaation suorittamisen aikana raportoitava päivittäin sen etenemisestä sähkeellä kello kaksikymmentä mennessä ja mainittava: pidätettyjen perheenpäiden ja yksinäisten lukumäärä, tutkinnan tulokset, vallankumouksenvastaiseen toimintaan liittyvät tiedot, jotka saatiin selville tutkinnan aikana, takavarikoitujen aseiden määrä, vallankumouksenvastainen kirjallisuus jne., häädettyjen perheiden määrä, yhteenotot ja mellakat.