Osasto Vehniäinen kesäkautena 1941

…Partio1 5/1 samoihin aikoihin (18.-22.6.) suunnattiin Viipurin luoteispuolelle Vahvialan-Juustilan alueelle rautatien, maantien ja kanavan tiedusteluun.

.  .  .

Kesäkuun 30. päivänä Osasto Vehniäinen lähetti rajan taakaksi aikaisempaa suurempaa partiota: molemmissa oli kahdeksan miestä. Näille annettiin tiedustelutehtävän lisäksi myös häirintätehtävä…

Samaan aikaan lähti toinen partio (13/1) Länsi-Kannakselle. Se eteni heinäkuun helteessä Nuijamaalta Viipurin pohjoispuolelle ja saavutti Viipurin-Antrean radan 3.7. Radan vartta tähystettyään partio suisti tavarajunan kiskoilta ja jatkoi matkaansa kohti Kyyrölää ja edelleen Kivennavalle. Täällä partio tuhosi kolonnan tiellä ja vetäytyi suojaan. Lentotäydennystä odoteltaessa lähetettiin osapartio Viipurin-Leningradin radalle lähelle Mustamäen asemaa, jossa se suisti junan. Täydennys saapui 9.7. Täydennyksen jälkeen partio jakautui kahtia: toinen osapartio panosti rautatietä taaskin Mustamäen aseman seuduilla ja toinen puolestaan tiedusteli Kivennavan suunnalla. Partio kokoontui taas 12.7. ja tiedusteli Suulajärven lentokentän maaston. Siellä se joutui yllätetyksi ja palasi takaisin Valkjärven Rantakylän maastoon. Odotettuaan siellä turhaan lentotäydennystä partio rohkeni mennä Kivennavan Rantakylään tekemään muonahankintoja2. Kylässä sattuneessa tulikosketuksessa kaatui alikersantti Juho Honkanen. Paluumatkalla partio tiedusteli vielä Muolaan seudun ja Ravikankaan lentokentän. Täydennys toimitettiin taas lentoteitse aamuyöllä 17.7. Sen saatuaan partio suuntasi matkansa kohti rajaa. Lähellä rajaa partio törmäsi Puna-armeijan tykkipatteriin ja joutui hajalle. Yöllä 19.7. partion johtaja yritti kolmen miehen kanssa rajan ylitystä, mutta joukko joutui tulitaisteluun rajavartioiden tukikohdan kanssa, jolloin partion johtaja, kersantti Ilmari Tolvanen ja vänrikki Toivo Paavilainen kaatuivat. Muut selvisivät rajan yli. Hajalle joutuneen partion kolme viimeistä miestä palasi rajalla käydyn tulitaistelun jälkeen Suomeen seuraavana päivänä.

.  .  .

Lassi Saressalo
”Päämajan kaukopartiot Jatkosodassa”

1. Partioon kuuluivat alikersantti Juho Honkanen (johtajana) ja alikersantti Muisto Lassila.
2. 15. heinäkuuta 1941.