Päiväkäsky nro 1

Ryhmänpäällikkö Matti Virolaiselle,
25 päivänä heinäkuuta 1919 kello 12 yöllä.
Raudusta.

Matti Virolainen on komennettu johtamaan 14 miestä inkeriläisiä vapaaehtoisia Metsäpirttiin, jossa hänen tulee yhtyä joukkonsa kanssa siellä kokoontuvaan inkeriläiseen joukkoon ja lähdettävä retkelle Miikkulaisten kylään kiertäen sen metsäteitä tarkoituksella vallata kylä bolshevikeilta, pelastaa väestö ja karjat Suomen puolelle ja muodostaa siellä paikkakunnan asukkaista komppania, joka jatkaisi toimintaa olosuhteiden mukaisesti minun lähempien määräysteni mukaan. Kaikkien inkeriläisten, joita matkalla ja paikkakunnalla tavataan, on liityttävä yliämainittuun joukkoon. Kuka ei ilman pätevää syytä siihen liity, on katsottava viholliseksi. Kaikesta toiminnasta ja liikkeestä on koko ajan annettava minulle tietoja Metsäpirtin komendantuurin kautta. Toivon onnea ja menestystä Inkerinmaan vapaustaistelulle. Eteenpäin Inkerin uljaat pojat – Suomi ja koko valkoinen maailma on takananne.Pohjois-Inkerin rintaman Ylipäällikkö
eversti Elfvengren