Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Toimeenpanevan Keskuskomitean ja Kansankomisarien Neuvoston päätös armahduksen antamisesta Karjalan seikkailun johdosta tuomituille henkilöille

Pyrkien helpoittamaan niitten Karjalan työläisten ja talonpoikain kohtaloa ja palaamista rauhalliseen rakennustyöhön, jotka tietämättömyydessään, vastavallankumouksellisen kiihoituksen vaikutuksesta, ovat ottaneet osaa Karjalassa vuodesta 1917 lähtien neuvostovaltaa vastaan suuntautuneisiin kapinoihin, ja tahtoen tarjota heille mahdollisuuden, ottamalla vastaisuudessa osaa KASNT:n rakennustyöhön, sovittaa tasavallalle aiheuttamansa vahingon ja astua Karjalan Tasavallan taloudellisen hyvinvoinnin puolesta taistelevien riveihin, Karjalan Tasavallan Toimeenpanevan Keskuskomitean puhemiehistö, Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan perustamisen johdosta päättää:

1. Kokonaan vapauttaa enemmästä rangaistuksesta ne eri ajoiksi vapautensa menettämiseen tuomitut Karjalan kansalaiset, jotka tietämättömyydesään astuivat valkokaartilaisten ja muitten vastavallankumouksellisten rosvojoukkojen riveihin ja ovat ottaneet osaa näiden taisteluun työtätekevien valtaa vastaan vuodesta 1917 tämän armahduksen julkaisemispäivään saakka.

2. Kapinan johtajien, jotka aktiivisesti ovat ottaneet sellaisiin osaa ja nyt kärsivät rangaistustaan, rangaistusaika lyhennetään yhdellä kolmasosalla.

3. Yllämainitusta toiminnasta ennen tämän armahduksen julistamista syytettyihin henkilöihin nähden, joiden asia nykyään on valmistavan tutkimuksen asteella, on tuomiota annettaessa tätä armahdusta sovellutettava, noudattamalla tämän päätöksen 2 kohtaa.

4. Tämän armahduksen noudattamisen yleinen valvonta kuuluu Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Oikeusasiain Kansankomisariaatille.

KASNT:n Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtaja:
Shottman

Sihteeri:
Jussijev

Petroskoissa
12. marraskuuta 1923