Kommunistisen puolueen Karjalan aluekomitean kirje NKP(b):n keskuskomitean sihteerille I.V.Stalinille

Erittäin salainen

Karjalan ASNT:n perustuslailla, jonka on hyväksynyt heinäkuussa 1937 ylimääräinen 11. yleiskarjalainen Neuvostojen kongressi, vahvistetaan Karjalan autonomiseen sosialistiseen neuvostotasavaltaan kolme valtiollista kieltä: karjala, suomi ja venäjä. Tämän mukaisesti Karjalan ASNT:n perustuslain 24. pykälässä sanotaan, että lait, jotka Karjalan ASNT:n Korkein Neuvosto on hyväksynyt, tulee julkaista karjalan, suomen ja venäjän kielellä; 78. pykälässä – että Karjalan ASNT:ssa oikeudenkäynnit tulee järjestää karjalan, suomen ja venäjän kielellä; 111. pykälässä – että merkintöjen Valtakunnan vaakunassa ja 112. pykälässä – merkintöjen Karjalan ASNT:n Valtion lipussa tulee olla venäjän, karjalan ja suomen kielellä.

Karjalan ASNT:n väestötiedot osoittavat, että Karjalan ASNT:ssä asuu tällä hetkellä suomalaisia noin 4000 henkeä, joista suurin osa on pakolaisia ja maahanmuuttajia.

Suomen kielen liittäminen Karjalan ASNT:n valtiollisten kielten joukkoon on selvä osoitus vihamielisestä toiminnasta, jota harjoittavat Karjalan ASNT:n puolue- ja neuvostohallinnon johtoon soluttautuneet vastavallankumoukselliset trotskilais-buharinilaiset ja porvarillis-kansallismieliset ainekset.

Vihamielisen toiminnan seurausten poistamiseksi NKP(b):n Karjalan aluekomitea on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Asiointi alue- ja paikallisvirastoissa karjalankielisen väestön alueilla muutetaan suomesta karjalan kieleksi.

2. Suomenkielisillä teksteillä varustetut virastojen kyltit, leimat ja painotuotteet korvataan karjalankielisillä teksteillä.

3. Opetus karjalankielisissä kouluissa muutetaan suomenkielisestä karjalankieliseksi.

4. 1.1.1938 alkaen lopetetaan alue- ja paikallislehtien julkaiseminen suomen kielellä.

Julkaistaan alueellista sanomalehteä ”Neuvosto-Karjala” karjalan kielellä, karjalankielisten alueiden paikallislehdet muutetaan kokonaan karjalankielisiksi.

5. Lopetetaan kirjallisuuden julkaiseminen suomen kielellä. Vuonna 1938 laaditun ja vahvistetun julkaisusuunnitelman mukaisesti kirjallisuus ja oppikirjat julkaistaan karjalan kielellä. Huolehditaan suunnitelman täytäntöönpanosta määräaikoina.

6. Järjestetään joukko valmennuskursseja kommunisteille ja puolueeseen kuulumattomille karjalaisille, jotta heidät voidaan asettaa puolueen, neuvostojen, taloudellisen ja yhteiskunnallis-poliittisen toiminnan johtoon.

7. On tehty paljon työtä neuvostojen, maatalousjärjestöjen, osuuskuntien ja yhteiskunnallisten järjestöjen rakenteiden puhdistamiseksi suomalaispakolaisista, joista suurin osa on paljastunut kansanvihollisiksi. Heidät on syrjäytetty NKVD:n toimielimistä ja pantu tuomiolle (kaikkiaan n. 7 tuhatta henkeä). Tätä koskeva yksityiskohtainen muistio lähetetään Teille erikseen.

8. Merkittävä aikaansaannos on karjalaisten (kommunistien ja puolueeseen kuulumattomien) nimittäminen sekä puolueen johtoon että puolueen, neuvostojen, talous- ja maatalousjärjestöjen, kolhoosien ja muiden Karjalan järjestöjen toimielimiin.

Raportoidessaan tästä NKP(b):n Karjalan aluekomitea pyytää hyväksymään suomen kielen poistamisen Karjalan ASNT:n valtiollisten kielten joukosta ja vastaavien muutosten tekemisen Karjalan ASNT:n perustuslakiin (pykälät 24, 78, 111 ja 112).


NKP(b):n Karjalan aluekomitean toimeenpaneva sihteeri
N.Ivanov

21. huhtikuuta 1938


Karjalan yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionarkisto, r.3, l.5, k.86, s.9—11.