Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean
ja Kansankomissaarien Neuvoston
asetus Karjalan Autonomisesta Sosialistisesta Neuvostotasavallasta

25. heinäkuuta 1923

Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea ja Kansankomissarien Neuvosto ovat Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean kesäkuun 8 p:nä v. 1929 Karjalan Työkansan Kommuunin perustamisesta tekemän päätöksen kehittämiseksi päättäneet:

1. Muodostaa Karjalan Työkansan Kommuunista Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan, VSFNT:n federatiivisena osana.

Huomautus: Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan rajojen tarkkaa määräämistä varten asetetaan komitea Pietarin läänin Toimeenpanevan Komitean ja Karjalan Työkansan Kommuunin edustajista; yksi kummankin puolesta, Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puhemiehistön valtuutetun puheenjohdolla.

2. Järjestää Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan valtiokoneiston, VSFNT:n perustuslain ja II:n Yleiskarjalaisen Neuvostojen edustajakokouksen päätöksen mukaisesti, paikallisista neuvostoista, niiden edustajakokouksista, Toimeenpanevasta komiteasta, Kansankomissarien Neuvostosta ja Toimeenpanevasta Keskuskomiteasta.

3. Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan asioita hoitamaan perustaa seuraavat kansankomissariaatit:

1) sisäasiain, jossa tulee olemaan osasto yhteiskunnallista huoltoa varten, 2) oikeusasiain, 3) valistusasiain, 4) terveysasiain, 5) maa-asiain, 6) raha-asiain, 7) työläis-talonpoikaistarkastuksen ja 8) työasiain kansankomissariaatit ja 9) kansantalousneuvoston.

Huomautus:

a) ulkoasiat jäävät kokonaisuudessaan SNTL:n Ulkoasiain Kansankomissariaatin hoitoon.

b) sota-asiain hoito annetaan Karjalan sotilaskomissariaatille, joka on lähimmän sotilaspiirin alainen.

c) valtakunnan rajojen suojelemisen suorittavat piirin Valtion Poliittisen Hallinnon elimet.

d) posti- ja lennätinlaitoksen hoito annetaan Luoteisen alueen posti- ja lennätinhallinnon tehtäväksi jolla on edustajansa Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kansankomissarien Neuvostossa.

e) ulkomaankaupan järjestämistä ja ohjaamista varten perustetaan Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kansankomissarien Neuvoston yhteyteen ulkomaankauppavaltuutetun hallinto, joka on SNTL:n Ulkomaankauppa-asiain Kansankomissariaatin alainen.

f) Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kansankomissarien Neuvoston yhteyteen perustetaan tilastohallinto, jonka johtaja Kuuluu neuvottelevalla äänioikeudella Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kansankomissarien Neuvostoon.

4. Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan sisäasiain ja yhteiskunnallisen huollon, oikeusasiain, valistusasiain, terveydenhoitoasiain ja maa-asiain kansankomissariaatit ovat luonteeltaan autonomisia ja teoistaan vastuussa välittömästi Karjalan Toimeenpanevalle Keskuskomitealle, Kansankomissarien Neuvostolle ja VSFNT:n Yleisvenäläiselle Toimeenpanevalle Keskuskomitealle.

5. Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan taloudellisten elimien toiminnan yhdenmukaistuttamista ja yhdistämistä varten perustetaan Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan Kansankomissarien Neuvoston yhteyteen talousneuvosto, jonka muodostavat: 1) kansantalousneuvoston, 2) maa-asiain, 3) raha-asiain, 4) työasiain, 5) sisäasiain kansankomissariaatin, 6) ulkomaankauppahallinnon ja 7) ammattiliittoneuvoston edustajat.

Yleisfederatiivista merkitystä omaavien Kansantaloudellisten töiden suunnitelmat ovat Karjalan Talousneuvoston esitettävä VSFNT:n Taloudelliselle Neuvottelukunnalle niiden saattamista varten sopusointuun yleisfederatiivisten suunnitelmien kanssa.

6. Karjalan-suomenkieli ja venäjänkieli ovat samanarvoisia Karjalan Autonomisen Sosialistisen Neuvostotasavallan alueella.

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtajan puolesta
P.Smidovitsh

Kansankomissaarien Neuvoston varapuheenjohtaja
L.Kamenev

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean sihteerin puolesta
A.Jenukidze