Laki
Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan muuttamisesta
liittovaltion Karjalais-suomalaiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi

31. maaliskuuta 1940

Ottaen huomioon Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan työtätekevien toivomuksia ja noudattaen kansallisuuksien vapaan kehityksen periaatetta, Neuvostoliiton Korkein neuvosto on päättänyt:

 1. Alue, jonka Suomi luovutti ja joka liitettiin Neuvostoliittoon 12. maaliskuuta 1940 solmitun Neuvostoliiton ja Suomen välisen rauhansopimuksen nojalla, lukuun ottamaan kapeaa Leningradiin välittömästi liittyvää vyöhykettä, siirretään Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan alueeseen, mm. kaupungit: Viipuri, Antrea, Käkisalmi, Sortavala, Suojärvi, Kuolajärvi.
 2. Karjalan autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan muutetaan Karjalais-suomalaiseksi sosialistiseksi neuvostotasavallaksi.
 3. Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan haltuun siirretään teollisuuslaitokset, jotka sijaitsevat Karjalaan liitettävällä alueella, käsillä olevan Lain ensimmäisen kohdan mukaisesti, paitsi pientä määrää tehtaita, joilla on valtakunnallinen merkitys.
 4. Venäjän federatiivisen sosialistisen neuvostotasavallan Korkeinta neuvostoa ja Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan Korkeinta neuvostoa pyydetään esittämään Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston tarkasteltavaksi luonnoksen tarkan rajan vetämiseksi VFSNT:n ja Karjalais-suomalaisen SNT:n välille.
 5. Neuvostoliiton Perustuslain artiklan 34 ja 35 mukaisesti on pidettävä Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston Karjalais-suomalaista SNT:ta edustavien kansanedustajien vaalit.
 6. Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistölle annetaan toimeksi määrätä vaalien päivämäärä.
 7. Käsillä olevan Lain mukaisesti tehdään lisäyksiä Neuvostoliiton Perustuslain artiklaan 13, ja sen sanamuoto on seuraava:
   "Artikla 13. Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto on liittovaltio, joka perustettiin tasavertaisten sosialististen neuvostotasavaltojen vapaaehtoisen yhteenliittymisen pohjalta:
   Venäjän federatiivinen sosialistinen neuvostotasavalta,
   Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta,
   Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta,
   Azerbaidzhanin sosialistinen neuvostotasavalta,
   Gruusian sosialistinen neuvostotasavalta,
   Armenian sosialistinen neuvostotasavalta,
   Turkmenian sosialistinen neuvostotasavalta,
   Uzbekin sosialistinen neuvostotasavalta,
   Tadzhikin sosialistinen neuvostotasavalta,
   Kazahin sosialistinen neuvostotasavalta,
   Kirgisian sosialistinen neuvostotasavalta,
   Karjalais-suomalaisen sosialistinen neuvostotasavalta."

Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja
M.Kalinin

Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön sihteeri
A.Gorkin

Moskova Kreml