Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan kommunistisen puolueen (bolshevikit) keskuskomitean byroon päätös "KSNT:n kommunistisen puolueen (b) keskuskomitean byroon ja ministerineuvoston 1. joulukuuta 1949 tekemän päätöksen osittaisesta muuttamisesta"

Erityiskansio
Erittäin salainen
20. huhtikuuta 1950

KSNT:n kommunistisen puolueen (b) keskuskomitean byroo on päättänyt:

1. Kumota kohdan 2 KSNT:n kommunistisen puolueen (b) keskuskomitean byroon ja ministerineuvoston 1. joulukuuta 1949 tekemästä päätöksestä "8 000 inkeriläisperheen värväämisestä tasavaltaan vuonna 1950 aiemmin metsäteollisuuden työhön värvättyjen lisäksi". Vastainen organisoitu inkeriläisten muutto tasavaltaan keskeytettävä.

2. Velvoittaa KSNT:n metsä- ja paperiteollisuusministeri, maatalousministeri ja sovhooseista vastaava ministeri keskeyttämään välittömästi aiemmin tasavaltaan siirtyneiden inkeriläisten lähettäminen työhön tasavallan raja-alueille.

3. Velvoittaa KSNT:n sovhooseista vastaava ministeri ja metsä- ja paperiteollisuusministeri siirtämään aiemmin tuodut inkeriläiset raja-alueilta muille alueille kolmen kuukauden kuluessa hallinnon sisäisellä työvoimansiirrolla. Viimeistään 10. toukokuuta 1950 yhdessä KSNT:n valtion turvallisuusministeriön kanssa esitettävä KSNT:n ministerineuvostolle vahvistettavaksi suunnitelma aiemmin tuotujen inkeriläisten siirtämisestä pois raja-alueilta.


KSNT:n kommunistisen puolueen (b) keskuskomitean sihteeri
J.Andropov¹

¹ Neuvostoliiton johtaja vuosina 1982-1984
Suomennos Susanna Rossi, 2006