Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean dekreetti Aunuksen läänin lakkauttamisesta

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puhemiehistö päättää:

Lakkauttaa Aunuksen lääni liittämällä sen kihlakunnat: Vyitegran ja Latinanpellon kihlakunta kokonaan Pietarin lääniin, Poventsan kihlakunta ja, väliaikaisesti, Puudosin kihlakunnan Avdejevin, Vodlajärven, Kolovskin, Korbajärven ja Nigisemin kunnat sekä Puudosin kaupunki Karjalan Työkansan Kommuuniin. Puudosin kihlakunnan Bojarskin, Bereshno-Dubrovskajan, Krasnovskajan, Potsheserskajan, Karjakinskajan ja Saharovskajan kunta liittää Vologdan läänin Kargopolin kihlakuntaan.

Kihlakuntien siirto on päätettävä Sisäasiain Kansankomisariaatin määräämässä järjestyksessä lokakuun 1 p. 1922 mennessä.

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtaja:
M.Kalinin

Yleisvenäläisen Toimeerpanevan Keskuskomitean sihteerin puolesta:
T.Sapronov

18. syyskuuta 1922