Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean päätös muutamien Arkangelin läänin Onegan kihlakunnan kuntien liittämisestä Karjalan Työkansan Kommuunin Kemin kihlakuntaan

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puhemiehistö päättää:

Liittää Arkangelin läänin Onegan kihlakunnan Suman-Posaadin, Nyhtsan, Laapinin, Nadvoitsan ja Kolesman kunnat Karialan Työkansan Kommuunin Kemin kihlakuntaan.

Kuntien luovutus ja vastaanotto on päätettävä v. 1923 toukokuun 14 p:ään mennessä Sisäasiain Kansankomisariaatin määräämässä järjestyksessä.

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtaja:
M.Kalinin

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean sihteeri:
T.Sapronov

30. huhtikuuta 1923