Toverit, Karjalan talonpojat ja työläiset

Teidän puoleenne käännymme me – Yleiskarjalaisen Edustajakokouksen koollekutsumista varten asetettu Järjestelytoimikunta – ja puhumme:

Jo on aika Karjalan raatajien ottaa aktiivisesti osaa kohtaloonsa. Kansainvälinen imperialismi räiskii aseillaan kaikkia työtätekeviä vastaan ja kapitalistien salaisena toivona on – työtätekevien orjuuttaminen. Venäjän vallankumous on vapauttanut työväenluokan. Se on esitaistelija ja etujoukko koko maailman työtätekevien vapauttamiseksi. Koko maailman työväenluokka ei vielä kykene vielä kukistamaan sortajiaan, koska kapitalistit ja sovittelijat pitävät kahleissaan heidän ajatuksensa ja tahtonsa, mutta Venäjän vallankumouksen esimerkki hajoittaa sumuverkon ja varmoin askelin edistyy koko maailman köyhälistön yhtyminen III Internatsionaalen lipun alle.

Kaikkien maiden kapitalistit, nähdessään oman tuhonsa, pyrkivät lykkäämään tilintekohetkeä ja jännittävät kaikki voimansa heikentääkseen Venäjän köyhälistön mahtia. Tässä tarkoituksessa he pyrkivät eroittamaan Neuvosto-Venäjästä kokonaisia alueita ja heimoja kansallisen uudestisyntymisen varjossa tai yksinkertaisesti riistämällä ne, mutta kaikkien näiden kapitalistien viekkaasti keksimien yrityksien todellisena tarkoituksena on kukistaa Venäjän vallankumous ja alistaa työtätekevät orjikseen ja samalla saada itse nauttia koko maailman rikkauksista. Samallaista politiikkaa jaa myös naapurimme valkoinen Suomi.

Ollessaan nöyrä ase Ententen ja Kansainliiton käsissä se myös haluaa saada haukata makupalan ja luoda suur-Suomen. Sen katse ja ruokahalu ovat kiintyneet Karjalan alueeseen. Valloitustarkoituksiaan se ajaa petoksella ja julkealla valheella. Se esittää väärennettyjä asiakirjoja karjalaisten nimessä, että karjalaiset muka haluavat liittyä Suomeen. Tunnuslauseen ”Sorrettujen karjalaisten vapauttaminen Neuvostovallan ikeen alta” varjossa hyökkäsivät valkoiset rosvojoukot vuonna 1919 Karjalan alueelle. Päättäkää itse, ketä ”vapauttajat” puolustivat. Tosiasiat ovat parhaita todistajia, ne puhuvat kaunopuheisemmin kuin sanat. Ja tosiasiat ovat seuraavat: kymmeniä ja satoja ammuttuja (ei kommunisteja, vaan tavallisia raatajia) kaikilla kulmilla, äitien ja orpojen kyyneleitä ja valituksia, haavoittuneiden ja sairaiden ampumisia, poltettuja kyliä ja hävitettyjä talouksia, ruoska ja pajunetit työtätekeville. Vapaus kapitalisteille ja kulakeille ja orjuus työtätekeville. Nämä ovat ”vapauttajien” työn hedelmät.

Karjalan työtätekevät karkoittivat veljesliitossa Venäjän proletariaatin kanssa valkoiset rosvojoukot alueeltaan. Heidän mukanaan pakenivat myös herrat ”kulakit” ja kapitalistit, jotka Suomen siipien suojassa puhuvat Karjalan nimessä ja myövät sitä Suomen porvareille tukuttain ja vähittäin.

On jo aika lopettaa tämä Karjalan kauppaaminen kulissien takana. On jo aika saada ilmi Karjalan kansan tahto todelliselta karjalalta eikä pieneltä joukolta pakolaisia.

Me olemme raatajia ja meidän veljiämme ovat ainoastaan koko maailman raatajat, meidän tunnuslauseemme on ”voitto kapitalisteista, ei mitään liittoja valkoisen Suomen kanssa”.

Edustajakokoukseen kaikkien karjalaisten raatajien yhdistämistä varten, ettei olisi mitään separatiivisia toimia.

Eteenpäin taisteluun pääomaa vastaan.

Eläköön Punaisen Karjalan raatajien luja liitto Venäjän köyhälistön kanssa!

Eläköön VSFNT!

Eläköön III Internatsionale ja voitokas taistelu pääomaa vastaan kaikkialla maailmassa!

Yleiskarjalaisen Pohjolan Edustajakokouksen koollekutsumista varten asetettu Järjestelytoimikunta

Kesäkuu 1920