Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön
asetus VSFNT:n ja Karjalais-Suomalaisen SNT:n välisen
rajan asettamisesta Karjalan kannaksella

27. elokuuta 1946

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön 24. marraskuuta 1944 antaman päätöksen "Karjalan kannaksen Viipurin, Käkisalmen ja Jääsken alueiden sisällyttämisestä Leningradin alueen" pohjana hyväksymiseksi seuraava luonnoksen VSFNT:n ja Karjalais-Suomalaisen SNT:n välisen rajan muuttamisesta:

lännestä itään rajaviiva kulkee Neuvostoliiton ja Suomen välisestä valtionrajasta Pitkäjärveä ja Aitjärveä pitkin, Variksen ja Hallikaisen siirtokuntien välissä, sitten Ilmeenjokeä pitkin Harjulan asutukseen, jättäen sen Leningradin alueelle;

edelleen etelään Pukinniemen asutukseen, jättäen se Karjalais-Suomalaisen SNT:lle;

edelleen itään Salokiurun taajamaan, jättäen sen Karjalais-Suomalaisen SNT:lle;

lisäksi rajaviiva kulkee Kurosenjärven pohjoisrantaa pitkin, Vejalan kylän eteläpuolella, Kopsalan ja Lipolan siirtokuntien välillä, Telkinniemen asutuksen eteläpuolella, Uskolan ja Laurilan asutuksen välillä ja kulkee Laatokan länsirannalle Kotkanniemelle;

edelleen rajaviiva kulkee itään kohti Laatokan järveä Gumbaritsan asutukseen ja edelleen olemassa olevaa VSFNT:n ja Karjalais-Suomalaisen SNT:n välistä rajaa pitkin.

Tämä päätöslauselma on toimitettava Neuvostoliiton korkeimman neuvostoon hyväksyttäväksi.


Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja
N.Shvernik

Neuvostoliiton Korkeimman neuvoston puhemiehistön sihteeri
A.Gorkin


Suomennos Eduard Müller, 2020