Sähkösanoma Suomen Kommunistisen Puolueen Keskuskomitealle

Petrogradiin
1. heinäkuuta 1920

Arkangelin ja Aunuksen läänin, mailla asuvan Karjalan raatajarahvaan, joka nykyään muodostaa Karjalan Työkansan Kommuunin, edustajien ensimmäinen edustajakokous lähettää veljellisen tervehdyksensä Suomen urhoollisille raatajille, jotka mitä vaikeimmissa olosuhteissa, Suomen valkoisen kaartin sorron alla, jatkavat taistelua Suomen työläisten ja talonpoikain vapauden puolesta. Karjalan edustajakokous uskoo, että pian Suomen, Venäjän ja Karjalan raatajien yhteisen taistelun tuloksena pääsee punainen neuvostolippu liehumaan Suomen yli ja että työtätekevien Suomi tulee yhtä vapaaksi, kuin Karjalan rahvas on vapaa Neuvosto-Venäjän rajojen sisällä.

Edustajakokouksen puhemiehistö:
Gylling
Nikitin
Kudshijev