Laatokan sotalaivaston komentajan
PÄIVÄKÄSKY
joukko-osastojen taistelutehtävistä
N004, 24. marraskuuta 1939

1. Suomen hallituksen joukot ovat keskittyneet rajoillemme. Suomen Laatokan-laivasto saattaa lähettää maihin partiojoukkoja ja hyökätä käyttäen laivoja ja sukellusveneitä meidän kulkuyhteyksiämme ja sotalaivojamme vastaan.

2. Järven itärannikolla 8 A joukot hyökkäävät Sortavalan suunnalla, länsirannikolla 7 A joukko-osastot hyökkäävät Käkisalmen suunnalla. Rintaman ja kummankin armeijan ilmavoimat ovat sotatoimien alettua musertaneet vihollisen lentokoneita Sortavalan, Jaakkiman, Valamon, Käkisalmen ja Konevitsan lentokentillä ja tuhoavat näissä tukikohdissa vihollisen laivaston sotalaivoja.

3. Laatokan sotalaivasto auttaa tykkiveneiden tulella 8 A ja 7 A joukkojen etenemistä, suojaa rannikkoa ja jokien suistoja tihutöiltä, puolustaa järven kautta kulkevia yhteyksiä järjestämällä partiointia ja tiedustelua, turvaa toimintansa tuhoamalla vihollislaivoja.

4. Käsken:

a) Itäosasto, johon kuuluu kaksi tykkivenettä, vartiolaiva Tiedustelija, miinanraivaajat M-18 ja M-20 ja vartiovenedivisioona ilman seitsemää venettä, komennuksellani sotatoimien alettua antaa tulitukea ja suojelee 168 tarkka-ampujadivisioonan järvenpuoleista sivustaa (esikunta Vitelessä) sekä ryhtyy lannistamaan Lunkulansaaren rannikkopatteria 18 pikapommittajarykmentin pommittajalaivuen avustamana; kohdatessa vihollisen laivoja ne on tuhottava. Edelleen tehtävänä on auttaa 168 tarkka-ampujadivisioonan joukko-osastoja valtaamaan Salmin alue lannistamalla Mantinsaaren rannikkopuolustus ja auttamalla salmen ylittämistä ja siirtymistä saarille.

b) Länsiosasto, johon kuuluu tykkivenedivisioona ilman kahta tykkivenettä, sekä vartiolaiva Dozornyi, miinanraivaajat M-30 ja M-37 sekä neljä R-tyyppistä vartiovenettä tykkivenedivisioonan komentajan komennuksella sotatoimien alettua antaen tulitukea ja suojellen 142 tarkka-ampujadivisioonan järvenpuoleista sivustaa alkaa tukea tulella 19 tarkka-ampujarykmenttiä; kohdatessa vihollisen laivoja ne on tuhottava. Edelleen tehtävänä on lannistaa Taipaleen rannikkopuolustus 7A ilmavoimien tukemana.

c) Sotatoimien alettua 41 laivue suorittaa tiedustelua ottaakseen selvää Salmin ja Sortanlaakson lahdessa ja järvellä olevista vihollisen laivoista Valamon saarelle asti tarkoituksena sukellusvenetorjunta alueella sekä itäisen ja läntisen osaston suojelu.

d) 33 rajaosasto ja siihen liittyvät 4 vartiovenedivisioonan kolme vartiovenettä sekä Vitelen ja Uuden Nikuljasan rajavartiostot järjestävät rannikon tehostetun seurannan sekä Vitele-, Olonka-, Sviritsa-, Säs-, Volhova- ja Nevajoen suistojen vesialueiden suojelun Uuden Ladogan 6 erillisen liikkuvan patteriston ja Pähkinälinnan lahden Sosnovetsin patteriston avustamana. Kun havaitaan vihollisen partioryhmiä, ne on tuhottava käyttäen apuna Uuden Ladogan ja Pähkinälinnan joukko-osastoja sekä rannikolla toimivien 7 A ja 8 A joukko-osastoja.

e) 4 vartiovenedivisioona siirtää neljä vartiovenettä itäisen osaston komentajan alaisuuteen osaston miinantorjunnan ja suojelun järjestämiseksi ja kolme vartiovenettä 33 rajaosaston komentajan alaisuuteen vesialueiden suojelun järjestämiseksi. Loput neljä vartiovenettä jäävät itäiselle osastolle sen miinantorjunnan ja suojelun järjestämiseksi.

f) 101 Sosnovetsin patteristo ylläpitää Pähkinälinnan lahden vesialueiden suojelua käyttäen valaistusta ja tulitusta 33 rajaosaston komentajan vaatimuksesta.

g) 6 erillinen liikkuva patteristo suojelee Volhovajoen ja Säsjoen vesialueita käyttäen tulitusta Uuden Ladogan rajavartioston päällikän vaatimuksesta.

h) 18 pikapommittajarykmentti Lotinapellon lentokentältä auttaa merkkini mukaan laivastoa lannistamalla Salmin alueen rannikkopatteristoa ja tuhoamalla vihollisen laivoja niiden tukikohdissaan.

5. Levittäytymisen merkkinä (ilman aseiden käyttöä) on "Taran". Merkki sotatoimien alkamiseksi (käytetään aseita ) on "Fakel".

6. Lippukomentopaikkana on levittäytymismerkin jälkeen vartiolaiva Tiedestelija. Toinen varakomentaja on 33 rajaosaston komentaja.

Laatokan sotalaivaston komentaja
komentajakapteeni KOBYLSKIH

Laivaston sotakomissaari
rykmenttikomissaari AKIMOV

Laivaston esikuntapäällikkö
komentajakapteeni TRAININ

Venäjän merivoimien valtionarkisto. Kokoelma 25888. Luettelo 14. Mappi 1. Sivut 26,27. Alkuperäinen