Päämaja
Komento-osasto
N:o 132 / Kom. 2 / 41.

Koskee: sotavankien käsittelyä ja käyttäytymistä vallatuilla alueilla.

8.7.1941

Päällystön, alipäällystön ja miehistön tietoon saatettavaksi käsken seuraavaa:

1. Neuvostoarmeijan joukkoja vangiksi saataessa on päällystö heti eristettävä miehistöstä, karjalaiset samoin venäläisistä. Vankeja on valppaasti vartioitava ja tarpeeton keskustelu heidän kanssaan kiellettävä.

2. Jouduttaessa tekemisiin rajantakaisen väestön kanssa on tarkoin varottava sotasalaisuuksien julkituloa. Vihollisen tiedoitustoiminta työskentelee tarmokkaasti ja taitavasti miehitetyilläkin alueilla.

3. Saaliiksi saatujen elintarvikkeiden käyttämisessä on noudatettava varovaisuutta. Ne, samoin kuin kaivot, voivat olla myrkytettyjä. Vallatuilla alueilla voi lisäksi olla kulkutauteja.

4. Itäkarjalaista väestöä on kohdeltava ystävällisesti, mutta varovasti. Venäläinen väestö on vangittava ja toimitettava keskitysleireihin. Venäläisiin ei ole luettava suomalaisista tai karjalaisista vanhemmista polveutuvia venäjänkielisiä henkilöitä, jotka haluavat liittyä karjalaiseen väestöön.

5. Naisten suhteen on noudatettava moitteetonta käytöstä, kuuluivatpa he mihin väestöryhmään tahansa.

6. Sotilaille on selvitettävä väestön kuuluvan kreikkalaiskatoliseen uskontokuntaan. Sen papistoa on kohdeltava tahdikkaasti, mutta varovasti. Väestön uskonnollisia menoja ja esineitä on pidettävät arvossa.

7. Vilja- ja rehuvarasto ja sekä karjaa on kaikin keinoin säästettävä. Paikallisia elintarvikevarastoja on vartioitava. Havaittaessa väestön taholta yrityksiä varastojen yms. tuhoamiseksi, kätkemiseksi tai varastamiseksi, on asiaan tarvittava lujin käsin. Maanviljelyskoneita ja työkaluja on varottava hävityksiltä.

8. Taistelujoukkojen on esiinnyttävä suomalaista soturikuntoa vastaavalla arvokkuudella säilyttäen kaikissa tilanteissa kurin ja järjestyksen vaatimukset.

Puolustusvoimain Ylipäällikkö
Sotamarsalkka Mannerheim

Yleisesikunnan päällikkö
Kenraalimajuri W.E.Tuompo