Julistus Karjalan väestölle

8. heinäkuuta 1941. Julistus Karjalan väestölle 8. heinäkuuta 1941. Julistus Karjalan väestölle 8. heinäkuuta 1941. Julistus Karjalan väestölle

1. Sillä alueella, jonka Suomen puolustusvoimat ovat ottaneet haltuunsa, on väestön ehdottomasti noudatettava sotilasviranomaisten sille antamia määräyksiä. Kaikki tottelemattomuus annettuja määräyksiä vastaan, taikka toiminta, jolla pyritään vahingoittamaan Suomen puolustusvoimia tai auttamaan sen vihollisia, rangaistaan Suomen sotalakien mukaan.

2. Vallatun alueen asukkaitten on vaadittaessa annettava sotilasviranomaisille tarvittavat tiedot itsestään, perheensä jäsenistä ja asuinpaikastaan.

3. Aseet, ampumatarvikkeet, räjähdysaineet sekä vihollisen jättämät taisteluvälineet, joita asukkailla on hallussaan, on heidän viivyttelemättä luovutettava tai ilmoitettava viranomaisille.

4. Vakoojana rangaistaan jokaista, joka antaa viholliselle tietoja Suomen puolustusvoimista, sen joukoista, liikkeistä tai muusta, mikä saattaa vihollista auttaa, taikka hankkii, tai yrittää hankkia sellaisia tietoja. Vihollissotilaitten kätkemisestä taikka heidän avustamisestaan seuraa ankara rangaistus.

5. Vallatun alueen asukasta, joka kuulumatta sotaväkeen ja olematta sotilaspuvussa ryhtyy asevoimin vastustamaan tai vahingoittamaan Suomen armeijaa, ei kiinni saataessa pidetä sotavankina, vaan rikollisena, joka on ansainnut kuolemanrangaistuksen.

6. Kaikki omaisuuden, kuten elintarvikkeiden, karjan, rehun, rakennusten tai metsien tuhoaminen, polttaminen tai vahingoittaminen on – olipa kysymys valtion taikka väestön omasta omaisuudesta – jyrkästi kielletty.

7. Vallatun alueen asukkaitten on pysyttävä kotipaikkakunnallaan sekä ahkerasti ja huolella hoidettava edelleen peltoansa ja karjaansa. Ilman sotilasviranomaisten lupaa on siirtyminen toiselle paikkakunnalle kielletty. Jos sotilasviranomaiset määräävät heille muun asuinpaikan, on heidän tälle alueelle siirryttävä ja sillä pysyttävä.

8. Vallatun alueen asukkaat ovat, samoin kuin Suomen kansalaiset, työvelvollisia. Viranomaisten määräyksestä on heidän tultava niihin maanviljelys-, korjaus-, tai muihin töihin, joita heille määrätään, ja ahkerasti sekä tunnollisesti suoritettava heille määrätyt tehtävät.

9. Vallatulla alueella käyttävät tuomiovaltaa Suomen puolustusvoimain kenttäoikeudet. Kaikki rikokset, joihin alueen asukkaat syyllistyvät, saatetaan näiden tuomioistuinten käsiteltäviksi, ja ne tulevat soveltamaan rikoksen tehneisiin Suomen sotalakien koko ankaruutta.

Päämajassa heinäkuun 8 p:nä 1941
Suomen Puolustusvoimien Ylipäällikkö
Sotamarsalkka Mannerheim