Kochkonavolokniemen kalliopiirrosten tuhoaminen

  

Karjalan kotiseutumuseon työntekijät kävivät 9. elokuuta 2002 Kochkonavolok-nimisella Äänisjärven niemellä (Vodlajoen oikealla rannalla), missä on useita muinaisihmisen tekemiä kalliopiirroksia. Nämä piirrokset ovat osa ainutlaatuista historiallista muistomerkkiä – Vienanmeren ja Äänisjärven petroglyfeja, jotka on merkitty vuoden 2002 maailman sadan arvokkaan uhanalaisen muistomerkin luetteloon.

Tutkijat ovat todenneet, että suuri joukko kallion keskellä olleita kivipiirroksia (ns. E-ryhmä) on vahingoitettu hakkaamalla jollakin kovalla, todennäköisesti metalliesineellä, ja itse asiassa tuhottu (E-V, E-VII, E-VIII, E-IX). E-V, E-VIII, E-VII-ryhmittymien viereen on hakattu kirjoitukset Dima. Kevät 2002, Maksim, Igor sekä kirosanoja. Yhteensä 20 neliömetrin alueella on vaurioitunut yli 70 esihistoriallista piirrosta.

  

Tutkijoiden mielestä Kochkonavolokniemen kivipiirrokset ovat menettäneet kokonaan näytearvonsa, ja itse historiallinen muistomerkki on suurelta osin tuhoutunut pysyvästi.

Puudosin piirin syyttäjänvirasto on pannut vireille rikosjutun valtakunnallisen historiallisen muistomerkin vaurioittamisen yhteydessä.

Tutkinta on osoittanut, että muistomerkin tuhoojia ovat paikalliset nuoret, joita alaikäisinä ei voida rangaista.