Uudessa Neuvostoliiton kaupungissa

Pitkäranta, 30. maaliskuuta (erikoiskirjeenvaihtajaltamme). Eilen ja tänään uuden Neuvostoliiton kaupungin Pitkärannan asukkaat, sotilaat, komentajat ja poliittoimihenkilöt sotaväenosastostä, jossa komentajana on toveri Zaporozhets, kuuntelivat toveri V.M.Molotovin Korkeimman Neuvoston VI istunnossa pidetyn esitelmän Hallituksen poliittikasta tekstin radiointia. Sotilaat, komentajat ja poliittoimihenkilöt ilmoittavat yksimielisesti, että Neuvostoliiton hallituksen nimissä toveri Molotovin annettu korkea arvostelu Puna-Armeijan sotatoimeista Suomen Valkoisen kaartin vastaan innostaa heitä uusiin voittoihin suuren sosialistisen isänmaan nimessä. Sotaväenosasto henkilöstö lupaa puoluelle, hallitukselle ja rakkaalle Stalinille vahvistaa jatkuvasti Neuvostoliiton luoteisrajojen puolustusta.

Tänään, kuten viime päivinä, Pitkärannassa kuohuu luovaa työtä: puhdistetaan liasta ja roskaista sulfaattiselluloosatehtaan osastot ja kadut. Insinöörit ja teknikot, joita Karjalan ASNT:n Korkeimman Neuvoston kansanedustaja toveri Kondratyev johtaa, tarkastavat tehtaan varusteita.

*  *  *

Pitkärannan kaduilla hyöriää henkilö- ja kuorma-autoja. Jossain traktori pauhaa yhtenäisesti, kuullaan iloiset harmonikan äänet, laulu helisee kepeästi. Taloihin ripustettiin numeromerkit. Aloitti työnsä Väliaikainen Pitkärannan kaupungin hallinto.


A.Poletuhin
Sanomalehti "Punainen Karjala", 1940.

Suomennos Anna Begunskaja, 2010