Vetoomus Suomen eduskuntaan

Kansallisille pyrkimyksillemme vieraat ainekset, saatuaan bolshevismin nimellä vallan käsiinsä puolentoista vuoden ajan hävittivät maatamme ja sortivat kansamme. Yrityksemme vapautua näistä pyöveleistä vuonna 1918 oli heikkoutemme tähden tuomittu epäonnistumaan ja seurauksena siitä oli vaan bolshevikkien hirmuvallan lujittuminen ja heidän lisääntynyt verenjanonsa. Tämän jälkeen alkoi vielä kauheammassa määrässä vuotaa viaton karjalainen veri, ryöstettiin ja hävitettiin kansan omaisuutta, loukattiin uskontoamme muuttamalla kirkkoja tanssihuoneustoiksi, raakamaisesti teurastettiin piispoja ja pappejamme, uskonnon opetus estettiin kouluissamme; mitään ei ollut pyhää bolshevikeilla. Näin sorrettu ja nälkään vaipuva kansa ei voinut enää hartioillaan säilyttää tällaista bolshevikkien iestä, vaan vapaaehtoisesti suomalaisten veljiemme jalomielisellä avulla, jotka siinä tarkoituksessa olivat päättäneet uhrata nuoren elämänsä kansamme vapautukselle, nosti väsyneen päänsä uudelleen pystyyn ja kärsimyksistä karaistuneena astui uudelleen otteluun bolshevikkien kanssa. Kun kuitenkin perin väsyneet poikamme eivät todennäköisesti yksinään kykene vapautumaan sortajistaan, pyydämme nöyrimmästi Teidän kauttanne Suomen veljeskansalta jatkuvaa lisäavustusta tässä kalliissa ja pyhässä tehtävässämme. Veljeskansamme edustajat, älkää hyljätkö meidän rajantakaisten heimolaistenne nöyrintä pyyntöämme. Luottakaa, ettemme koskaan tule unhottamaan jo saatua ja vastedes saatavaa jalomielistä heimolaisten apua, vaan vapautumisemme hetkenä tulemme kaiken Karjalan kansan yhdyttyä notkistamaan polvemme kiitollisuudesta Kaikkivaltiaalle. Tänä Suomen kansan historiallisena merkkipäivänä* ottakaa vastaan meidän sydämellinen tervehdyksemme ja hartian toivomuksemme, ettei koskaan Suomen kansan tarvitsisi nähdä niitä hirmuaikoja, joiden vapautumisjuhlaa. Te nyt vietätte, vaan että kerran koittaisi aika, jolloin Suur-Suomi-aate toteutuisi ja sen heimokansat yhteen liittyvät.

Vitelessä, 16.5.1919

Aunuksen Väliaikaisen Hallituksen puolesta:
Georgi Kuttujeff
Ivan Akimoff
Petr Pernanin

Sihteeri: A.Popoff

* Suomen Vapaussodan voiton ensimmäinen vuosipäivä