Lyseolaisen Yrjö Saarenpuun kuolema

Vainajan isä kääntyy asiassa oikeuskanslerin puoleen

Kuten lehdessämme on aikanaan kerrottu, ammuttiin lyseolainen Yrjö Saarenpuu kapteeni Hyppölän määräyksestä t. k. 6 p:nä Aunuksessa Palalahdessa. Kuten sittemmin on käynyt selville, oli nuori vapaustaistelija aivan syytön siihen rikokseen, mistä hän ”hämäläisten” ampumana menetti henkensä.

Vainajan isä on ryhtynyt toimenpiteisiin kapteeni Hyppölän saattamiseksi edesvastuuseen teostaan. Hän tulee kääntymään Suomen oikeuskanslerin puoleen anomuksella, että asiassa pantaisiin hetimiten tarkka tutkimus toimeen.

Tämän johdosta on varat. Ahmavaara kuulustellut luutnantti Kallion komppanian miehiä ja vainajan lähimpiä tovereita. Kaikista kertomuksista on käynyt selville, että vainaja oli todellakin tullut syyttömästi ammutuksi. Vainajan ruumista ei kapteeni Hyppölä ollut antanut toverien ottaa mukaan kotimaahansa saatettavaksi.Liitto -sanomalehti
31. heinäkuuta 1919