Julistuksen Suomen kansalle

Repolan toimikunta, jolle kansanäänestyksen kautta on siirtynyt Repolan väestön täydellinen valtiovalta poliittisine toiminta- ja edustusvaltuuksineen alueen sekä sisä- että ulkopuolella, saattaa julistuksen kautta Suomen kansan tietoon, että Repolan väestö ei tule ainakaan vapaaehtoisesti alistumaan mihinkään sellaiseen Suomen ja Venäjän valtioiden välillä tehtyyn sopimukseen, joka loukkaa Repolan samoin kuin muunkin Karjalan kansan itsemääräämisoikeutta. Vedoten tähän pienten kansain itsemääräämisoikeuteen, katsomme, että Suomella on kyllä oikeus kieltäytyä ottamasta Repolaa valtakuntansa yhteyteen, mutta ei päinvastoin ole oikeutta liittää sitä sopimuksen kautta Venäjään, koska Repola 1918 tapahtuneella kansanäänestyksellä on ilmoittanut eronneensa siitä.Repolassa lokak. 7 pnä 1920
Repolan toimikunta