Aunuksen retkellä kaatuneiden muistomerkki

Aunuksen retkellä kaatuneiden muistomerkki

7. heinäkuussa 1929 Salmin luterilaisella hautausmaalla paljastettiin kuvanveistäjä Alpo Sailon suunnittelema muistomerkki, jonka alle haudattiin 34 Aunuksen retkelle osallistunutta. Läsnä olivat sotaväen päällikkö jääkärikenraalimajuri Aarne Sihvo ja jääkärieversti Paavo Talvela, joka sanoi muun muassa seuraavaa:
"Samalla hetkellä, kun näihin multiin kätkettiin Aunuksen sankarien maalliset jäännökset, samalla hetkellä kylvettiin myös Karjalan heimon keskuuteen vapauden siemen. Tälle kummulle pystytetty valtaisa paasi muistuttakoon meille velvollisuuksistamme Karjalan heimoa kohtaan."

Muistomerkissä on Martti Haavion sanoja:

KAADUITTE NUORNA
NÄHDESSÄ HUOMENEN RUSKON
PUOLESTA MAANNE
PUOLESTA HEIMOUSUSKON

Sen lisäksi jokainen sotasankari sai myös oman kivisen laatan.