heninen.netРусский | English
vuodesta 1997Tekstihaku     Kuva-, video- ja audiohakuAjankohtaista   Tämä päivä historiassa

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja
Väliaikaisten valtiopäiväin avaamisesta Helsingin kaupungissa

Me Nikolai Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

Huhtikuun 3/15 p:nä 1869 annetun Valtiopäiväjärjestyksen nojalla Me täten Armossa käskemme, että väliaikaiset valtiopäivät ovat avattavat Helsingin kaupungissa 7/20 päivänä Joulukuuta 1905, ja on niiden käsiteltävä seuraavia asioita:

1:ksi) ehdotuksia määrärahoista erinäisiä tarkoituksia varten vuosiksi 1906 ja 1907 sekä niihin tarvittavista suostunta- veroista ja valtiolainan ottamisesta, etenkin rautatierakennuksia varten;

2:ksi) ehdotusta uudeksi perustuslaiksi kansaneduskunnasta Suomessa, sovelluttamalla yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden periaatteita ja määräämällä paikalliset hallitusviran- omaiset vastuunalaisiksi maan kansaneduskunnalle;

3:ksi) ehdotusta perustuslainsäännöksiksi erittäinkin paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta.

Odottaen että kaikki yhteisesti ja kukin kohdastansa tarkasti täyttävät tämän Meidän Armollisen tahtomme, pysymme Me teille Keisarillisella lempeydellämme hyvin suosiollisina.

Alkuperäiseen asiakirjaan on Hänen Keisarillinen Majesteeettinsa omakätisesti allekirjoittanut:
Nikolai

Ministerivaltiosihteeri:
Linder

Annettu Pietarhovissa, 22 p:nä Lokakuuta / 4 p:nä Marraskuuta 1905.

© 1997–2021