Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja
Väliaikaisten valtiopäiväin avaamisesta Helsingin kaupungissa

Me Nikolai Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

Huhtikuun 3/15 p:nä 1869 annetun Valtiopäiväjärjestyksen nojalla Me täten Armossa käskemme, että väliaikaiset valtiopäivät ovat avattavat Helsingin kaupungissa 7/20 päivänä Joulukuuta 1905, ja on niiden käsiteltävä seuraavia asioita:

1:ksi) ehdotuksia määrärahoista erinäisiä tarkoituksia varten vuosiksi 1906 ja 1907 sekä niihin tarvittavista suostunta- veroista ja valtiolainan ottamisesta, etenkin rautatierakennuksia varten;

2:ksi) ehdotusta uudeksi perustuslaiksi kansaneduskunnasta Suomessa, sovelluttamalla yleisen ja yhtäläisen vaalioikeuden periaatteita ja määräämällä paikalliset hallitusviran- omaiset vastuunalaisiksi maan kansaneduskunnalle;

3:ksi) ehdotusta perustuslainsäännöksiksi erittäinkin paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta.

Odottaen että kaikki yhteisesti ja kukin kohdastansa tarkasti täyttävät tämän Meidän Armollisen tahtomme, pysymme Me teille Keisarillisella lempeydellämme hyvin suosiollisina.

Alkuperäiseen asiakirjaan on Hänen Keisarillinen Majesteeettinsa omakätisesti allekirjoittanut:
Nikolai

Ministerivaltiosihteeri:
Linder

Annettu Pietarhovissa, 22 p:nä Lokakuuta / 4 p:nä Marraskuuta 1905.