Suomen Senaatin julistus

Suomen kansalle!

Kenraali Mannerheimille, kaikille sähkösanomatoimistoille ja kaikkialla julkipantavaksi.

Muutamien vallanhimoisten henkilöiden yllyttämänä on osa Suomen kansalaisista noussut vieraisiin pistimiin ja voimiin nojaten, kapinaan Suomen Eduskuntaa ja sen laillista Hallitusta vastaan ehkäisten väkivallalla niiden toiminnan ja saattaen isänmaan äsken saavutetun vapauden vaaran alaiseksi. Maan Hallitus on nähnyt olevansa pakoitettu ryhtymään kaikin käytettävissä olevin keinoin tekemään lopun tästä kavalluksesta. Siinä tarkoituksessa ovat ne järjestyskunnat, jotka Eduskunnan antamilla valtuuksilla on perustettu maassa järjestystä ylläpitämään, alistettu yhteisen johdon alaisiksi ja on Kenraali G. Mannerheim nimitetty ylipäälliköksi.

Hallitus käskee maan lainkuuliaista väestöä avustamaan Kenraali Mannerheimiä ja hänen joukkojaan kaikella sillä minkä hän katsoo tehtävänsä menestyksellistä suorittamista varten tarpeelliseksi.

Ne harhaanjohdetut Kansalaiset, jotka asevoimin ovat nousseet laillista yhteiskunta järjestystä tuhoamaan, luopukoot viipymättä tästä yrityksestä, ja viekööt aseensa maan Hallitukselle uskollisille joukoille.

Ell'eivät he tekonsa rikollisuutta huomaa ja sen johdosta alistu, niin muistakoot, että heidän yrityksensä on joka tapauksessa tuomittu epäonnistumaan. Hallituksen joukot ovat vallanneet suuren osan maata ja lähenevät etelässä ja lounaassa olevia kaupunkeja, mitkään vastukset eivät tule niitä pidättämään niiden taistellessa Isänmaan vapauden puolesta maan pettureita vastaan.


P.E.Svinhufvud
Arthur Castrén
Hjalmar Castrén
Kyösti Kallio
O.V.Louhivuori

Tammikuun 28 päivänä 1918