Sopimus Suomen hallituksen ja VSFNT:n hallituksen välillä toimenpiteiden toteuttamisesta rajarauhan turvaamiseksi

Allekirjoittaneet, Suomen chargé d'affaires Antti Hackzell, Suomen Tasavallan Herra Presidentin valtuuttamana, ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan Ulkoasiain Kansankomissariaatin Kollegion Jäsen Jakov Stanislavovitch Hanetzky, Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan Hallituksen valtuuttamana, olemme täten Tehneet seuraavan sopimuksen:

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan hallitus, haluten saada viime aikoina sattuneet rajaselkkaukset vastaisuudessa vältetyiksi, ovat päättäneet Tarton rauhansopimuksen 37 artiklan nojalla asetetun suomalis-venäläisen keskuskomitean työjärjestyksen 9 § :n 20 momentin mukaisesti jättää sanotulle komitealle toimeksi neuvotella ja sopia niistä toimenpiteistä, jotka katsotaan tarpeellisiksi rajarauhan turvaamiseksi ja säilyttämiseksi.

Laadittu ja allekirjoitettu suomen ja venäjänkielillä kahdessa yhtäpitävässä kappaleessa, joista kumpikin sopimuspuoli sai yhden.

Allekirjoitettu Moskovassa, 21. päivänä maaliskuuta vuonna 1922.

A.Hackzell
J.S.Hanetzky