Pöytäkirja
joka allekirjoitettiin Helsingissä kesäkuun 1 päivänä 1922 ja liitettiin samana päivänä allekirjoitettuun Suomen ja Venäjän väliseen rajarauhan turvaamista koskevaan sopimukseen

Saadakseen poistetuiksi kaikki epäilysten ja väärinkäsitysten aiheet Suomen ja Venäjän välisen rajarauhan turvaamista koskevan sopimuksen eräisiin määräyksiin nähden, on Suomalais-venäläinen Keskussekakomitea päättänyt merkitä tähän pöytäkirjaan seuraavaa:

1. Sopimuksen 2 artiklan selitykseksi todetaan, ettei suojeluskuntia ja vapaaehtoisia suojelusjoukkoja lueta säännöllisiksi sotaväenosastoiksi eikä hallitusten säännöllisiksi rajavartiostoiksi.

2. Sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan suhteen todetaan, että Suomen hallitus on suostunut poistamaan rajavyöhykkeen ulkopuolelle Venäjän Karjalassa vv. 1921 ja 1922 tapahtuneen aseellisen taistelun johtajat ja muut karjalaiset asekuntoiset miespakolaiset.

Muistutus. Ne karjalaiset asekuntoiset miespakolaiset, joilla on perhe mukanaan, saavat jäädä rajavyöhykkeelle siinä tapauksessa, että ovat kiinnitetyt rauhalliseen työhön eivätkä riko yllämainitun sopimuksen määräyksiä.

3. Sopimuksen 6 artiklan täydennykseksi on sovittu, että molemmat sopimusvaltiot kieltävät alueellaan:
a) sellaisten joukkojen värväämisen, kokoamisen ja lähettämisen, joiden tarkoituksena on tehdä tässä artiklassa mainittuja hyökkäyksiä;
b) aseiden, ampumatarpeiden, varustusten, muonan ynnä muiden sellaisten tavaroiden antamisen, myymisen tai lähettämisen tässä artiklassa mainituile joukoille tai niihin kuuluville henkilöille; ja
c) kaiken rahallisen avunannon mainituille joukoille tai niihin kuuluville henkilöille.

Niinikään sitoutuvat molemmat sopimusvaltiot ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin estääkseen yksityisten, henkilöiden järjestelmällisen rajanylimenon osanottoa varten aseellisiin taisteluihin tai sellaisten valmisteluun toisen sopimusvaltion alueella.

4. Saman 6 artiklan selitykseksi todetaan täten, että molemmat hallitukset sitoutuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisten järjestöjen lakkauttamiseksi, jotka ottavat osaa vieraalla alueella tai tätä aluetta vastaan tapahtuvien hyökkäysten valmisteluun ja suoritukseen tai avustamiseen.

Tätä pöytäkirjaa, jota kumpikin puoli sitoutuu noudattamaan voimaansaattaessaan rajarauhan turvaamista koskevaa sopimusta, on laadittu ja allekirjoitettu kaksi kappaletta suomen-, ruotsin- ja venäjänkielellä ja ovat kaikki tekstit yhtä todistusvoimaisia. Helsingissä, kesäkuun 1 päivänä 1922.

A.Ahonen
P.J.Hynninen
Väinö Hupli
Y.W.Puhakka
Paavo Pajula
S.M.Frankfurtin
A.M.Smirnoffin
A.P.Selenoin
A.M.Ignatjeffin
N.P.Koltshanovskin