Kansainliiton Neuvoston hyväksymä päätöslauselma

Neuvosto, tutustuttuaan yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1939 Suomen hallituksen vetoomuksen johdosta hyväksymään päätöslauselmaan,

1. yhtyy yleiskokouksen päättämään Sosialististen Neuvostotasavaltaa Liiton harjoittamaan Suomen valtiota vastaan kohdistuneen toiminnan tuomitsemiseen,

2. yleiskokouksen päätöslauselmassa esitetyistä syistä, ottaen huomioon peruskirjan 16 artiklan 4 kohdan, toteaa, että Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto on toimintansa johdosta saattanut itsensä Kansainliiton ulkopuolelle. Tästä seuraa, että se ei enää ole Liiton jäsen.


14 päivänä joulukuuta 1939