Kansainliiton Yleiskokouksen päätöslauselma

Yleiskokous:

I. Todeten, että Neuvostoliitto on Suomea vastaan kohdistamallaan hyökkäyksellä loukannut niin hyvin Suomen kanssa tekemiään poliittisia erikoissopimuksia kuin Kansainliiton Peruskirjan 12 artiklaa ja Pariisin yleissopimusta;
ja että Neuvostoliitto juuri ennen tätä hyökkäystä on ilman laillista oikeutta irtisanonut vuonna 1932 Suomen kanssa tekemänsä hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka tuli olla voimassa aina vuoden 1945 loppuun saakka:
tuomitsee juhlallisesti Neuvostoliiton toiminnan Suomen valtiota vastaan;
esittää kaikille Liiton jäsenille vetoomuksen, että ne mahdollisuuksiensa mukaan antaisivat Suomelle aineellista ja ihmisystävällistä apua ja pidättyisivät kaikesta toiminnasta, mikä olisi omiaan heikentämään Suomen vastustuskykyä;
oikeuttaa pääsihteerin käyttämään teknillisiä toimistojansa edelläesitetyn avustuksen järjestämiseksi Suomelle;
oikeuttaa pääsihteerin myös tiedustelemaan Yleiskokouksen 4 päivänä lokakuuta 1937 tekemän päätöslauselman nojalla, Liittoon kuulumattomien valtioiden mielipidettä mahdollisen yhteistoiminnan suhteen.

II. Katsoen, että Neuvostoliitto sille kahdesti esitetystä kutsusta huolimatta on kieltäytynyt ryhtymästä tutkituttamaan Neuvoston ja Yleiskokouksen edessä riitaisuuttaan Suomen kanssa;
että se siten, kieltäytymällä tunnustamasta Neuvoston ja Yleiskokouksen tehtäviä Peruskirjan 15 artiklan toimeenpanoon nähden, on loukannut yhtä Liiton oleellisimmista velvoituksista rauhan ja kansojen turvallisuuden takaamisen suhteen;
että se on turhaan yrittänyt perustella kieltäytymistään viittaamalla suhteisiin, joita se on solminut väitetyn hallituksen kanssa, joka ei ole juriidisesti eikä tosiasiallisesti Suomen kansan laillisessa järjestyksessä tunnustama hallitus;
että Neuvostoliitto ei ole ainoastaan tehnyt itseään syypääksi yhden Peruskirjasta johtuvan velvoituksen loukkaamiseen, vaan että se on menettelyllään asettunut Peruskirjan ulkopuolelle;
että Neuvostolla on Peruskirjan 16 artiklan mukaan oikeus tehdä tästä tilanteesta johtuvat johtopäätökset:
esittää, että Neuvosto ottaisi tämän kysymyksen päätettäväkseen.


14 päivänä joulukuuta 1939