Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton
välillä 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehtyyn
rauhansopimukseen liittyvä pöytäkirja

Sopimuspuolet vahvistavat allaolevan, sotatoimien lopettamista ja sotajoukkojen siirtämistä rauhansopimuksen määräämän valtakunnanrajan taakse koskevan järjestyksen:

1. Kumpikin sopimuspuoli lopettaa sotatoimet 13 päivänä maaliskuuta 1940 klo 12 Leningradin aikaa.

2. Sotatoimien lopettamista varten määrätystä kellonlyönnistä lukien järjestetään kärkijoukkojen asemien välillä yhden kilometrin puolueeton vyöhyke, jolloin ensimmäisen päivän kuluessa sen sopimuspuolen joukot, joka uuden valtakunnanrajan mukaan seisoo toiselle sopimuspuolelle kuuluvalla alueella, siirretään kilometrin verran taaksepäin.

3. Sotajoukkojen siirtäminen uuden valtakunnanrajan toiselle puolelle ja toisen sopimuspuolen sotajoukkojen siirtyminen tälle valtakunnanrajalle alkaa klo 10:ltä 15 päivänä maaliskuuta 1940 pitkin koko rajaa Suomenlahdesta Lieksaan ja klo 10:ltä 16 päivänä maaliskuuta pohjoiseen Lieksasta. Siirtäminen suoritetaan vähintäin 7 kilometrin päivämarsseilla toisen sopimuspuolen sotajoukkojen siirtymisen tapahtuessa siten että perääntyvien sotavoimien jälkijoukkojen ja uudelle rajalle kuljetettavien toisen sopimuspuolen kärkijoukkojen välillä on vähintäin 7 kilometrin välimatka.

4. 3:nnen kohdan mukaisesti määrätään joukkojen siirtämistä varten valtakunnanrajan eri osilla seuraavat määräajat:

a) Tuntsanjoen yläjuoksun, Kuolajärven, Takalan, Joukamojärven itärannan käsittävällä lohkolla päättyy kummankin sopimuspuolen joukkojen siirtäminen 20 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

b) Kuhmoniemestä etelään olevalla Latvan lohkolla joukkojen siirtäminen päättyy 22 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

c) Lonkavaaran, Värtsilän, Matkaselän aseman lohkolla molempien sopimuspuolten joukkojen siirtyminen päättyy 26 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

d) Matkaselän aseman, Koitsanlahden lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 22 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

e) Koitsanlahden, Enson aseman lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 25 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

f) Enson aseman, Paationsaaren lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 19 päivänä maaliskuuta klo 20.

5. Punaisen Armeijan sotajoukkojen evakuointi Petsamon alueelta on suoritettava loppuun 10 päivään huhtikuuta 1940 mennessä.

6. Kummankin sopimuspuolen päällystö sitoutuu sotajoukkoja valtakunnanrajan toiselle puolelle siirrettäessä ryhtymään toiselle sopimuspuolelle luovutettavissa kaupungeissa ja paikkakunnilla tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden vahingoittumattomina säilymistä varten sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kaupunkeja, paikkakuntia, puolustus- ja taloudellisia laitoksia (siltoja, patoja, lentokenttiä, kasarmeja, varastoja, rautatiesolmukohtia, teollisuuslaitoksia, lennätintä, sähköasemia) varjeltaisiin vahingolta ja hävitykseltä.

7. Kaikki kysymykset, jotka voivat aiheutua toisen sopimuspuolen luovuttaessa toiselle tämän pöytäkirjan 6 kohdassa mainittuja alueita, paikkoja, kaupunkeja tai muita objekteja, ratkaisevat molempien sopimuspuolten edustajat paikan päällä, jota varten päällystö jokaiselle molempien armeijain pääkulkutielle määrää erityisiä valtuutettuja.

8. Sotavankien vaihto toimitetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa sotatoimien päätyttyä eri sopimuksen perusteella.

V.Molotov
A.Zhdanov
A.Vasilevski
Risto Ryti
J.Paasikivi
R.Walden
Väinö Voionmaa