Stalinin ohjeet Molotovin Berliinin-matkalle

Erittäin salainen
9. marraskuuta 1940

Ohjeita Berliiniin-matkalle

1. Matkan tavoite

a) Saada tietää Saksan ja toisten Kolmen vallan sopimuksen osapuolten (Saksa, Italia, Japaani) todelliset tavoitteet Uusi Eurooppa ja Suur-Itä-Aasian alue -suunnitelmien täytäntöönpanossa; Uusi Euroopan ja Suur-Itä-Aasian aluen valtarajat; valtioiden rakenteita ja valtioiden suhteita Uusi Euroopassa ja Itä-Aasiassa; näiden suunnitelmien vaiheet ja aikataulut; mitkä näistä kuuluvat aloitusvaiheen; muiden valtioiden perspektiivit siihen liittoon liittymiseksi; SNTL:n osuus niissä suunnitelmissa nyt ja tulevaisuudessa.

b) Valmistella hahmotelmat SNTL:n etupiireistä Euroopassa, kuin myös Lähi-Idässä ja Keski-Aasiassa; tutkia mahdollisuus tehdä sopimus Saksan kanssa (ja myös Italian kanssa), mutta ei tehdä mitään sopimusta Saksan ja Italian kanssa tässä neuvotteluvaiheessa, koska neuvottelut jatkuvat Moskovassa, johon Ribbentrop on tulla lähitulevaisuudessa.

2. Lähtien siitä, että Neuvostoliitto-Saksa sopimus etupiireistä on toteutunut (lukuunottamatta Suomi), pyrkiä neuvotteluissa siihen että SNTL:n etupiiriin kuuluisivat:

a) Suomi – Neuvostoliitto-Saksa sopimus-Saksa vuoden 1939 sopimuksen perusteella, jonka sopimuksen toimeenpanolta Saksan täytyy poistaa kaikenlaiset esteet (Saksan joukkojen vetäminen Suomen alueelta, lopetettava kaikenlaiset poliittiset demonstraatiot Suomessa ja Saksassa, jotka ovat vahingollisia SNTL:n intresseille).

b) Tonava – Tonavan suiston suhteen kuten direktiiveissä toveri Soboleville. Tuotava julki meidän tyytymättömyytemme sen suhteen, ettei Saksa konsultoinut SNTL:n kanssa takuiden antamista Romanialle ja Saksan joukkojen sinne viemistä.

c) Bulgaria – neuvottelujen tärkein kysymys – pitää sopimuksella Saksan ja Italian kanssa kuulua SNTL:n etupiiriin sisältäen vastaavien takuiden antamisen SNTL:n taholta, kuin Saksa ja Italia antoivat Romanialle, yhdessä Neuvostoliiton joukkojen viemisen kanssa Bulgariaan.

d) Turkin kysymystä ei saa ratkaista ilman meidän osallistumistamme, koska meillä on Turkissa merkittävät intressit.

e) Kysymys Romanian ja Unkarin tulevasta kohtalosta kiinnostaa meitä erityisesti, koska kyseessä ovat SNTL:n rajanaapurit ja haluamme, että siitä sovitaan kanssamme.

f) Iranin kysymystä ei saa ratkaista ilman meidän osanottoamme, koska meillä on siellä tärkeitä intressejä. Tarpeettomasti siitä ei saa puhua.

g) Kreikka ja Jugoslavia: me haluaisimme tietää, mitä akselivallat ajattelevat tehdä?

h) Ruotsin kysymystä SNTL jatkaa samalla kannalla, että puolueettomuuden säilyttäminen kiinnostaa SNTL:a ja Saksaa. Onko Saksa myös jatkaa samalla linjalla?

i) SNTL, joka on Itämeren maa, on kiinnostunut vapaasta merenkulusta Vähä ja Iso-Beltin, Öresundin, Kattegatin ja Skagerrakin salmien kautta sodan ja rauhan aikana. Olisi parasta järjestää kiinnostuneiden maiden konferenssi tätä kysymystä, käyttäen Tonavan konferenssi esimerkkinä.

j) Meidän Huippuvuoren hiili -myönnytyksemme pitää saada jatkaa toimintaansa.

3. Kauttakulkuun japanin ja saksan välillä: pitää aina muistaa että se on meidän vahva asemamme.

4. Jos kysytään meidän Turkin suhteesta – ilmoita meidän vastauksestamme turkkilaisille: heillä ei ole oikeutta vaatia SNTL:n apua, koska heillä ei ole tehty sopimusta keskinäisestä avunannosta SNTL:n kanssa.

5. Jos kysytään meidän Englannin suhteesta, vastata Stalinin huvilalla olevan keskustelun perusteella.

6. Ilmoita, että meille jo kerrottiin Saksan rauhanehdotuksista, joka oli tehty Rooseveltin kautta. Onko se totta ja mikä reaktio oli?

7. Jos kysytään meidän Yhdysvaltojen suhteesta, vastata, että Yhdysvallat myös kysyy meiltä: voimmeko me tukea Turkille ja Iranille jos heille aiheutuu mitään uhkaa? Emme ole vielä vastanneet näihin kysymyksiin.

8. Kysyä Itä-Aasian alueen rajoista Kolmen vallan sopimuksen perusteella.

9. Kiina: eräs salaisen pöytäkirjan kohta pitää sisällyttää mahdollisuus antaa Kiinalle (Tšiang Kai-šek) kunniakas rauha. SNTL on valmis ottaa vastuuta välittäjänä, mahdollisesti Saksan ja Italian kanssa. Me suostumme, että Indonesia kuuluu Japanin etupiiriin (Mantšukuo myös kuuluu Japanille).

10. Ehdottaa rauhanhanketta neljän valtion avoimen julistuksen muodossa (jos neuvottelujen pääasiat Bulgarian, Turkin? ja muiden osalta ratkeavat suotuisasti), jonka mukaan Britannian imperiumi jää olemaan (ilman mandaattialueita) yhdessä kaikkien Englannin nykyisten alueiden kanssa, ehdolla, että Englanti ei sekaannu Euroopan asioihin, poistuu välittömästi Gibraltarista ja Egyptistä, palauttaa Saksalle kaikki entiset koloniat sekä antaa Intialle välittömästi dominon statuksen.

11. Neuvostoliiton ja Japanin suhteet – aloittaa minun vastaukseni Tatskavalle rajoissa.

12. Kysyä Puolan tulevaisuudesta – vuoden 1939 sopimuksen perusteella.

13. Saksan kansalaisten Baltian maissa takavarikoitu omaisuus: 25% yhden vuoden kuluessa, 50% kolmen vuoden kuluessa (tasaerinä).

14. Talousasioista: jos neuvottelut ratkeavat suotuisasti – kysyä viljasta.

Novaja I Noveishaja Istoria. No.4, 1995, s. 77-79.