Rauhansopimus
yhtäältä Saksan, Itävalta-Unkarin, Bulgarian ja Turkin sekä toisaalta Venäjän välilläRauhansopimus yhtäältä Saksan, Itävalta-Unkarin, Bulgarian ja Turkin sekä toisaalta Venäjän välillä

Saksa, Itävalta-Unkari, Bulgaria ja Turkki yhtäältä ja Venäjä toiselta osin, jotka ovat sopineet että sotatila lopetetaan ja rauhanneouvottelut aloitetaan mahdollisemman nopeasti, ovat nimittäneet täysivaltaisiksi neuvottelijoikseen;

Saksan Keisarillisen Hallituksen Osalta:
Ulkoasiainministeriön Valtiosihteeri, keisarillinen todellinen salaneuvos Herra Richard von Kühlmann;
Keisarillinen Lähettiläs ja Täysivaltainen Ministeri, Tohtori von Rosenberg;
Kuninkaallinen Preussin Kenraalimajuri Hoffman, Itärintaman Ylipäällikön Esikunnan Päällikkö;
Merikapteeni Horn.

Keisarillisen ja Kuninkaallisen Yhdistyneen Itävalta-Unkarin Hallituksen Osalta:
Keisarillinen ja Kuninkaallisen Hovin ja Ulkoasiain Ministeri, Hänen Keisarillisen ja Kuninkaallisen Apostollisen Majesteetin salaneuvos Ottokar Kreivi Czernin von und zu Chudenitz;
Täysivaltainen erikoislähettiläs, Hänen Keisarillisen ja Kuninkaallisen Apostollisen Majesteetin salaneuvos, Kajetan Mérey von Kapos-Mére;
Jalkaväenkenraali, Hänen Keisarillisen ja Kuninkaallisen Apostollisen Majesteetin salaneuvos, Maximilian Csicserics von Bacsany.

Kuniinkaallisen Bulgarian Hallituksen Osalta:
kuninkaallinen erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri Wienissä, Andrea Tosheff;
Esikunnan eversti, kuninkaallisen Bulgarian sotilasvaltuutettu hänen majesteettinsa Saksan keisarin luona ja hänen Majesteettinsa Bulgaarien Kuninkaan sivusta-adjutantti, Peter Gantshev,
Kuninkaallisen Bulgarian Ensimmäinen Lähetystösihteeri, Tohtori Theodor Anastassof.

Keisarillisten Ottomaanien Hallituksen Osalta:
Hänen Korkeutensa, Ibrahim Hakki Pasha, Entinen Valtionministeri, Ottomaanisen Senaatin jäsen ja Hänen Majesteetinsa Sultaanin Täysivaltainen Edustaja Berliinissä;
Hänen Ylhäisyytensä, Zeki Pasha, Ratsuväenkenraali, Hänen Majesteettinsa Sulttaanin Yleisesikunnan Päällikkö ja Hänen Majesteettinsa Sulttaanin Täysin Valtuutettu Lähettiläs Saksan Keisarille.

Venäjän Neuvostotasavaltojen Liiton Osalta:
Grigori Yakovlevich Sokolnikov, Työläis-, Sotilas- ja Talonpoikaisedustajien neuvoston Toimeenpaneva Keskuskomitean jäsen;
Lev Mikhailovich Karakhan, Työläis-, Sotilas- ja Talonpoikaisedustajien neuvoston Toimeenpaneva Keskuskomitean jäsen;
Georgy Vasilievich Chicherin, Ulkoasiain Kansankomissaarin Avustaja;
Grigori Ivanovitš Petrovsky, Sisä-asiain Kansankomissaari.

Täysivaltaiset edustajat kokoontuivat Brest-Litovsk’in kaupunkiin aloittaakseen rauhanneuvottelut ja valtakirjojen esitelyn jälkeen todettuaan niiden olevan asianmukaisessa muodossa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I ARTIKLA

Saksa, Itävalta-Unkari, Bulgaria ja Turkki yhtäältä ja Venäjä toiselta osalta, ilmoittavat että sotatila niiden välillä on lakannut. Ne ovat päättäneet vastedes elää rauhassa ja sovussa keskenään.

II ARTIKLA

Sopimuspuolet pidättyvät kaikenlaisista kiihoituksista ja propagandasta toisien sopimuspuolten hallitusta, julkisia tai sotilaallisia kohteita vastaan. Siltä osin kuin tämä sopimus lankeaa Venäjän osaksi, se myöskin pätee ja sitoo miehitettyinä olevia Nelinkertaisen Liittoutuman toimivallan alueita.

III ARTIKLA

Alueilla jotka sijaitsevat länteen siitä linjasta josta sopimuspuolet ovat sopineet ja jotka aikaisemmin kuuluivat Venäjälle, ei enään sovelleta Venäjän valtaa; Tämä sovittu linja on piirretty kartalle joka on liitetty olennaisena osana tähän Rauhansopimukseen (Liite 1). Linjan tarkkasta sijainnista päättää Venäläis-Saksalainen valtuuskunta.

Venäjällä ei ole minkäänlaatuisia velvollisuuksia näin tarkoitetuilla alueilla, jotka johtuvat siitä että nämä alueet ennemmin kuuluivat Venäjälle.

Venäjä pidättyy kaikesta sekaantumisesta näiden alueiden sisäisiin suhteisiin. Saksalla ja Itävalta-Unkarilla on tarkoitus määritellä näiden alueiden tuleva asema niillä asuvien väestöjen suostumuksen keralla.

IV ARTIKLA

Heti kun yleinen rauha saavutetaan ja Venäjän joukkojen täydellinen kotiuttaminen kokonaan tapahtunut, Saksa evakuoi alueet jotka sijaitsevat itään linjasta joka on nimetty III Artiklan I kappaleessa, sikäli kuin VI Artiklassa ei toisin määrätä.

Venäjä tekee kaiken joka on heidän vallassansa välittömästi evakuoidakseen kaikki itäisen Anatolian maakunnat ja lakisääntöisesti palauttaakseen ne Turkille.

Ardahan’in, Karsk’in ja Batum’in piirit niinikään pitää viipymättä tyhjentää Venäläisistä joukoista. Venäjä ei puutu kyseisten alueiden kansallisten ja kansainvälisten suhteiden uudelleenjärjestelyihin, sen sijaan jättää sen näiden piirien väestöjen suorittettavaksi naapurivaltioidensa, erityisesti Turkin kanssa.

V ARTIKLA

Venäjän tulee, viipymättä, suorittaa heidän armeijansa täydellinen kotiuttaminen, mukaanluettuna äskettäin nykyisen hallituksen aikana järjestetyt joukot.

Lisäksi Venäjän tulee joko tuoda sotalaivansa Venäläisiin satamoihin ja siellä pitää niitä aina siihen päivään asti kunnes yleinen rauha on tehty, tai vaihtoehtoisesti riisua ne aseista välittömästi. Sotalaivoja jotka kuuluvat valtioille jotka edelleen ovat sotatilassa Nelinkertaisen Liittoutuman kanssa, sikäli kun ne ovat Venäjän hallinnassa, kohdellaan kuin ne olisivat Venäjän sotalaivoja.

Pohjoisen Jäämeren kielletty alue jatkuu sellaisenaan kunnes yleinen rauha on tehty. Itämerellä, ja sikäli kuin Venäjän valta ulottuu sisäiseen Mustaanmereen, miinojen poistaminen toimeenpannaan käytäntöön välittömästi. Kaupallinen laivaliikenne näillä merialueilla on vapaata ja sitä jatketaan heti. Yhteiset valtuuskunnat asetetaan laatimaan tarkempia asetuksia, etenkin ilmoittamaan kauppa-aluksille osoitetuista rajoitetuista kaistoista. Merenkulku kaistat ovat aina pidettävä vapaana kelluvista miinoista.

VI ARTIKLA

Venäjä velvoittaa itsensä välittömästi tekemään rauhan Ukrainan Kansantasavallan kanssa ja tunnustamaan rauhansopimuksen tämän valtion ja Nelinkertaisen Liittoutuman välillä. Ukrainan alue tulee, välittömästi, puhdistaa venäjän joukoista ja Venäjän Punakaartilaisista. Venäjä lopettaa kaiken kiihoituksen tai propagandan Ukrainan Kansantasavallan hallitusta tai julkisia laitoksia vastaan.

Viro ja Liivinmaa tulee niinikään viipymättä tyhjentää venäjän joukoista sekä Venäjän Punakaartista. Viron itäraja kulkee yleensä Narva-jokea pitkin. Liivinmaan itäraja yleensä halkaisee Peipsin ja Pihkovan järvet, siten että se kulkee jälkimmäisenä mainittun Lounais-nurkaan, sitten yli Luban-järvestä Livenhof’in Länsi-Vienan suuntaan. Saksan poliisi tulee hoitamaan virkaa Virossa ja Liivinmaalla kunnes kansalliset laitokset ovat turvallisuuden asianmukaisesti varmistaneet ja kunnes yleinen järjestys on saavutettu. Venäja vapauttaa heti kaikki pidätetyt tai karkoitetut Viron ja Liivinmaan asukkaat, ja takaavat turvallisen paluun kaikille karkoitetuille Viro-ja Liivinmaalaisille.

Suomi ja Ahvenanmaa on välittömästi tyhjennettevä venäläisistä joukoista ja Venäjän Punakaartista, ja kaikki Suomen satamat Venäjän laivastosta ja Venäjän merivoimista. Sikäli kuin jää estää sotalaivojen siirron Venäläisiin satamiin, vain vähän miehistöä tulee pidettävän näillä sotalaivoilla. Venäjä lopettaa kaikenlaisen kiihoituksen ja propagandan Suomen hallitusta tai julkisia laitoksia vastaan.

Ahvenanmaalle rakennetut linnoitukset on poistettava mahdollisen pian. Näitten saarien vakinainen linnoittamattomuus, sekä jatkokäsittely sotilaalisissa ja teknisissä merenkulku-asioissa, tarkoituksena on tehdä erillinen sopimus Saksan, Suomen, Venäjän ja Ruotsin välillä; on olemassa käsitys, jonka mukaan, Saksan niin halutessa, myös muita Itämeren naapurimaita kuullaan tässä asiassa.

VII ARTIKLA

Ottaen huomioon että Persia ja Afganistan ovat vapaita ja riippumattomia valtioita, sopimuspuolet velvoittavat itsensä kunnioittamaan näiden valtioden poliittista ja taloudellista riippumattomuutta ja alueelista koskemattomuutta.

VIII ARTIKLA

Molempien osapuolten sotavangit vapautetaan ja palautetaan kotimaahansa. Tässä suhteessa ilmenevien kysymyksien ratkaisu tulee olemaan niinkuin on osoitettu Artiklassa XII mainituissa erikoisjärjestelyissä.

IX ARTIKLA

Sopimuspuolet yhteisesti sopeutuvat luopumaan sota-kulu korvauksista, toisin sanoen, sodankäynnin julkisista menoista, sekä sota-tappioiden korvauksista, eli niitten tappioden jotka ne ja niiden kansalaiset ovat sotatoimialueilla ja sotilaalisista toimenpiteistä johtueen kärsineet, mukaanluettuina kaikista vihollisen alueilla toimeenpannuista pakkolunastuksista.

X ARTIKLA

Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten suhteita sopimuspuolten välillä jatketaan heti Rauhansopimuksen vahvistuksen jälkeen. Erilliset sopimukset ovat varattuina vastavuoroiseen konsulien vastaanottamiseen.

XI ARTIKLA

Nelinkertaisen Liitoutuman ja Venäjän välillä toimivat taloudelliset suhteet ovat ratkaisevasti määritelty Liitteissä II-V, eli Liite II Saksalais-Venäläisten; Liite III Venäläis-Itävalta-Unkarin; Liite IV Venäläis-Bulgarian ja Liite V Venäläis-Turkkilaisten suhteita.

XII ARTIKLA

Julkisten ja yksityisten oikeussuhteiden, sotavankien ja internoitujen siviilien vaihto, armahdus kysymykset sekä kauppa-aluksista jotka ovat joutuneet vastustajan haltuun johtuvat kysymykset tuleval olemaan erillinen olennainen osa yleisestä Rauhansopimuksesta Venäjän kanssa ja niinkuin suinkin mahdollista, tulee astumaan voimaan samanaikaisesti sen kanssa.

XIII ARTIKLA

Tämän sopimuksen tulkinnassa, Saksan-ja Venäjänkieliset tekstit ovat arvovaltaiset Saksan ja Venäjän välisissä suhteissa; Saksan, Unkarin, ja Venäjänkieliset tekstit ovat arvovaltaiset Itävalta-Unkarin ja Venäjän välisissä suhteissa; Bulgarian ja Venäjänkieliset tekstit ovat arvovaltaiset Bulgarian ja Venäjän välisissä suhteissa; ja Turkin ja Venäjänkieliset tekstit ovat arvovaltaisia Turkin ja Venäjän välisissä suhteissa.

XIV ARTIKLA

Tämä rauhansopimus vahvistetaan. Vahvistus-asiakirjat on niin pian kuin mahdollista vaihdettava Berliinissä. Venäjän Hallitus velvoittaa itsensä, yhden Nelinkertaisen Liittoutuman jäsenen niin vaatiessa, suorittamaan vahvistus-pöytäkirjojen vaihtamisen kahden viikon kuluessa. Jollei Artikloissa, sen Liitteissä, tai Täydentävissä Sopimuksissa ole toisin sovittu, tämä Rauhansopimus astuu voimaan sen vahvistamisen yhteydessä.

Todistukseksi Valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän Rauhansopimuksen omin käsin.

Pantu täytäntöön viidessä kappaleessa Brest-Litovsk:ssa 3 päivänä maaliskuuta 1918.


3. maaliskuuta 1918. Saksan ulkoasiainministeriön Valtiosihteeri Richard von Kühlmann allekirjoittaa Brest-Litovskin sopimuksen

Suomennos Olli Makkonen, 2011