Ulkoasiainkomissariaatissa

Ulkoasiain kansankomissariaatti saattoi tiedoksi Moskovassa oleville suurlähetystöille ja lähetyskunnille, että, Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan hallituksen toivomuksen mukaisesti, tämän vuoden joulukuun 8. päivästä lähtien Suomen rannikot sekä siihen liittyvät vedet Pohjanlahden pohjoispuolella sijaitsevan Tornionjoen suulta Suomenlahdella sijaitsevan pituuspiiriin 23°50´E asti on julistettu saartoon.

Kyseinen merialue tämän vuoden joulukuun 9. päivästä lähtien on julistettu merenkululle vaaralliseksi alueeksi. Aluksille, jotka kulkevat varoituksesta huomiotta, ei taata turvallista merenkulkua ko. alueella.

Nämä toimet eivät koske Ahvenanmaan saaristoa, sikäli kuin tätä aluetta ei suoranaisesti tai epäsuorasti käytetä tarkoituksiin, jotka ovat yhteydessä sotatoimiin Suomen Kansanvaltaista Tasavaltaa tai sen Kansanhallitusta vastaan.

Moskova
7. joulukuuta 1939