Diplomaattisen suhteiden solmiaminen Neuvostoliiton ja Suomen demokraattisen tasavallan välillä

(TASS). Tämän vuoden joulukuun 1 päivänä kääntyi Suomen kansanhallituksen puheenjohtaja ja ulkoasianministeri hra Kuusinen Neuvostoliiton korkeimman Neuvoston puhemiehistön puoleen virallisin ilmoituksin Suomen Kansanhallituksen muodostamisesta ja ehdotti solmittavaksi diplomaattiset suhteet Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan ja Neuvostoliiton välillä.

Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston puhemiehistä päättä tunnustaa Suomen Kansanhallituksen ja solmia diplomaattiset suhteet Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä.

"Pravda", 2. joulukuuta 1939