VKP(b) KK:n ja Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston
päätös uuden NL:n ja Suomen välisen rajan
vartioinnista NKVD:n rajajoukkojen voimin

16. maaliskuuta 1940

1. Neuvostoliiton NKVD (sisäasiainkomissariaatti) velvoitetaan ottamaan vartioitavaksi uusi Neuvostoliiton ja Suomen välinen valtionraja.

Valtionraja otetaan vartioitavaksi 23. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta 1940 välisenä aikana.

2. Hyväksytään Neuvostoliiton NKVD:n ehdotus jättää toistaiseksi rajajoukkojen valvottavaksi vanha Suomen raja, ja perustaa tähän tarkoitukseen rajavalvontaosasto.

3. Neuvostoliiton NKVD:n sallitaan perustaa kaksi operatiivista rykmenttiä, jossa jokaisessa on kaksi pataljoonaa; toinen sijoitetaan Viipuriin ja toinen Sortavalaan, yksi pataljoona lähetetään Käkisalmeen.

4. Rajajoukkojen perustaminen Neuvostoliiton ja Suomen välisen valtionrajan vartioimiseksi, samoin operatiivisten rykmenttien ja joukkojen perustaminen vanhan Suomen rajan valvomiseksi on tehtävä NKVD:n kenttäarmeijoissa toimivien joukkojen miehistömäärän ja vanhaa Suomen rajaa vartioivien rajajoukkojen nykyisen lukumäärän puitteissa.

5. Puolustuskansankomissariaatille ehdotetaan poistaa NKVD:n operatiiviset ja rajajoukot kenttäarmeijoiden sotaneuvostojen operatiivisesta alaisuudesta.

6. Puolustuskansankomissariaatti velvoitetaan myöntämään NKVD:n käyttöön 2 kuukaudeksi 5 pioneeripataljoonaa ja 2 viestipataljoonaa tarvikkeineen ja työkaluineen rakennustöiden suorittamiseksi.

Tämän lisäksi NKVD:n hakemuksesta on myönnettävä tarpeelliset insinöörimateriaalit ja yhteysvälineet.

7. Neuvostoliiton NKVD:n vuoden 1940 perusrakennustöiden suunnitelmaa lisättävä 20 miljoonalla ruplalla joukkojen rakentamiseen.

Valtion suunnittelukomitean, liikennekansankomissariaatin ja sähköteollisuuden kansankomissariaatin on myönnettävä vuosineljännessuunnitelmissaan lisää varoja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankintaan.