Itä-Karjalan sotilashallinnon postimerkit

1943. Hyväntekeväisyysmerkkiä

Suomi miehitti suurta osaa Itä-Karjalaa syksyllä 1941. Miehitettyjä Itä-Karjalan alueita varten perustettiin Itä-Karjalan sotilashallinto, jolla oli myös oma postihallintonsa.

Postimerkkeinä käytettiin lisäpainamalla varustettuja suomalaisia postimerkkejä.

Vuonna 1943 Suomen postilaitos julkaisi Itä-Karjalan sotilashallinnolle oman posti- ja hyväntekeväisyysmerkkinsä, joka on ainoa Itä-Karjalan merkki ilman päällepainamaa.