Vepsän kansallinen volosti

Šoutjärven kylä

Vepsän kansallinen volosti perustettiin 20. tammikuuta 1994 Äänisenrannan piirin alueelle (Karjalan Tasavalta, Venäjä) entinen Karjalan ASNT:n Soutjärven piirin (29. elokuuta 1927 ja 30. tammikuuta 1956 välisenä aikana) rajoilla. 2. joulukuuta 1996 volosti sai Karjalan Tasavallan itsehallintoyksikön oikeudet.

Vepsän kansallinen volosti käsitti 14 kylää. Volostin keskus oli Šoutjärven kyläkeskus. Volostilla oli oma virallinen lippu vuosina 2000–2005.

Volosti lopetettiin 1. tammikuuta 2006 kunnallishallintouudistuksessa, ja siitä muodostettiin kolme Äänisenrannan piiriin kuuluvaa maalaiskuntaa (vepsäläisen Šokšun, vepsäläisen Šoutjärven ja vepsäläisen Kalajoen).