1920-luvun keskivaiheilla. Aunuksen muistomitalin omistuskirja
1920-luvun keskivaiheilla. Aunuksen muistomitalin omistuskirja