2010-luvun keskivaiheilla. Jaroslavlin 18. jalkaväkidivisioonan lippu Suomen sotamuseossa
2010-luvun keskivaiheilla. Jaroslavlin 18. jalkaväkidivisioonan lippu Suomen sotamuseossa
Helsinki