Toteamus

Minä, Anna Antintr. Honkanen, synt. kesäkuun 4 päivänä 1908 Valkeasaaren pitäjän Vanhassa Alakylässä, paennut Suomeen 11.4.1931 syystä etten voinut suorittaa minulle asetettuja urakkatöitä metsätyömaalla todistan valaehtoisesti seuraava:

Valkeasaaren pit. Vanhasta Alakylästä n. 2 vuotta sitten karkotettiin Novgorodin kaupunkiin talollinen Juho Pöllä, n. 30 vuoden ikäinen, syystä, että oli varakas, itsenäinen talollinen – "kulakki". Omaisuus ryöstettiin neuvostotalouksia varten. Pöllän vaimo – Helena – sai myös äsken määräyksen poistua paikkakunnalta, minne itse haluaa mennä.

Uudesta Alakylästä ovat karkoitetut Muurmannin rannikolle kaivos töihin Antti Honkanen perheineen, joka käsitti 5 henkilöä sekä Mikko Pellinen 5-henkisen perheensä kera, joukossa naisia ja lapsia. Pääsiäisen jälkeen karkoitettiin myös Uudesta Alakylästä taloll. Sakari Honkanen perheineen sekä Akkasesta talolliset Tuomas Akkanen ja Erkki Akkanen perheineen. Viimemainituista ei ole vielä tietoa, minne ovat joutuneet. Kaljalasta on myös karkoitettu useampia perheitä, mutta niiden nimiä en tiedä. Mitään muuta syytä karkoituksiin ei ollut kuin se, että nämä perheet katsottiin "kulakeiksi". Karkoitetut saivat ottaa mukaansa jonkun verran pitovaatteita ja elintarpeita – muu omaisuus täytyi jättää paikalleen ja on se myöhemmin jaettu yhteistalouksille "kolhooseille". "Kolhooseja" on Uudessa ja Vanhassa Alakylässä ja ovat paikkakuntalaiset pakoitetut liittymään niihin karkoituksen ja vangitsemisen uhalla. Pakkotöihin metsiin on nyt mentävä sekä miesten että naisten, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Ne jotka eivät jaksa suorittaa heille asetettuja urakoita, saavat maksaa sakkoa. Elintarpeita annetaan siksi vähän, ettei niillä mitenkään tule toimeen.

Terijoella, huhtikuun 22 p:nä 1931

Anna Honkanen
Inkeriläinen pakolainen

Inkeriläisen, talollisen tyttären Anna Honkasen omakätisen allekirjoituksen

Oikeaksi todistaa:
Terijoen piirin nimismiehen konttorissa huhtikuun 22 päivänä 1931
Harry Blohm
nimismies

Läsnäollut todistaja:
I.Knuutila
kanslisti

Lunastuksetta ja leimatta