Päiväkäsky 52:n armeijan komentajalle

29. lokakuuta 1941

Joukot ja selusta eivät ole päässeet saksalaisista, virolaisista, latvialaisista, suomalaisista, liettualaisista sekä kyseenalaisista henkilöistä. 327:ssä rakennuspataljoonassa näyttäytyi 67 virolaista. Verebjen komendantinvirastossa pesiytyi saksalainen Pracht Franz, jolla ei ole mitään papereita. Verebjen leipomossa työskentelee latvialainen Zolberg Jan. Kaikki nämä henkilöt ovat minun tilauksen mukaan poistettu armeijasta.

Sellainen tilanne on täysin sietämätön ja todistaa komentaijen ja komissaarien poliittisesta sokeudesta. Joukkojen parantaminen on mahdotonta ilman näiden henkilöiden poistamista.

KÄSKEN:

1. Kahden päivän kuluessa on poistettava armeijan eri puolilta ja laitoksista kaikki saksalaiset, virolaiset, latvialaiset, suomalaiset, liettualaiset poikkeuksetta sekä kaikki muut kyseenalaiset sotilaat, mukaan lukien sattumalta joukkoihin kiinnittyneitä.

2. Joukkojen puhdistuksen toiminta on johdettava komissaarien ja poliittisten osastojen johdolla, myös Erityisosastojen on osallistuttava toiminnassa; poistettavissa olevien luetteloja vapautettu komentaja ja joukon komissaari hyväksyvät.

3. Armeijan poliittisen osaston päälikkö Sokolovin ja Erityisosaston päällikkö Petrovin on ryhdyttävä 1. marraskuuta lähtien tarkkailemaan kaikkissa armeijan joukoissa ja laitoksissa tämän määräyden suorittamista.


Neuvostoliiton puolustuskansankomissarin sijainen
armeijan ensimmäisen luokan komissaari
L.Mehlis

Venäjän valtion sota-arkisto. Säätiö 32. Luettelo 11309. Juttu 21. Lehti 347. Kopio.
Suomennos Anna Begunskaja, 2010