VI Yleiskarjalainen neuvostojen edustajakokouksen päätöslauselma kutsunnan tuloksia ja työtä ulkopuolella armeijan koskevan selostuksen johdosta

1. Tervehtiä erikoisen kansallisen joukko-osaston perustamista Karjalassa.

2. Kiinnittää erikoista huomiota sota-asiain osaston työn parantamiseen kuntain toimeenpanevissa komiteoissa.

3. Ryhtymään toimenpiteisiin niiden kansalaisten tarkaksi selvillesaamiseksi, joiden on v. 1926 kutsuntaan saavuttava, heidän perhe- ja omaisuussuhteidensa selvittämiseksi, helpoituksien myöntämistä varten.

4. Laajassa mitassa tutustuttaa väestö helpoitusoikeuksiin ja helpoitusten myöntämisjärjestykseen.

5. Ryhtyä toimenpiteisiin niiden henkilöiden selville saamiseksi, joiden on kuuluttava armeijan selkäpuolen turvaajain joukkoon.

6. Kehoittaa Karjalan alueella toimivia ”Myötävaikutuskomiteoita” ryhtymään toimenpiteisiin aineellisen tuen varaamiseen ja välttämättömien varojen myöntämiseen opetusasemien perustamiseksi ja varustamiseksi välineillä, samoin sotilassopukkain varustamiseksi tarpeellisilla harjoitusvälineillä. Myötävaikuttaa Sotilasosastojen kutsuntavälisessä työssä.

7. Asettaa kaikkien yhteiskunnallisten järjestöjen ja neuvostoelimien tehtäväksi sotilassopukkain järjestäminen lukutupien, klubien ja kaikkien valistus-huoneustojen yhteyteen. Osoittaa Sotilasosastolle mahdollista apuaan lyhytaikaisten opetuskurssien järjestämisessä sekä yleensä työssä ulkopuolella sotilastehtävien.

8. Kiinnittää erikoista huomiota lukutaidottomuuden likvidoimiseen, ensitilassa kutsuntaikään tulevien, toisessa tilassa varaväen (vv. 1899-1903) keskuudessa.Tammikuu 1926
Petroskoi