Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean päätös Karjalan pakolaisten armahtamisesta

Pitkän ajan on kansainvälinen porvaristo pyrkinyt orjuuttamaan VSFNT:n työtätekeviä joukkoja, mutta joka kerta on se näiden taholta kohdannut horjumattoman vastuksen. Kun mahdollisuudet sitä tietä kaataa työläisten ja talonpoikain valta raukesivat, rupesi se tekemään yrityksiä työläisten yhteisen perheen särkemiseksi ja tämän perheen tiedottoman osan viettelemiseksi mukaansa.

Yksi sellainen kansainvälisen porvariston yritys kohdistui Karjalan Työkansan Kommuunin väestöön, josta osa valkokaartilaisten rosvolaumojen hyökkäyksen aikana Karjalaan petoksella ja väkivallalla vietiin Suomeen.

Jo yli vuoden ovat asuinpaikkansa jättäneet, oman onnensa nojaan heitetyt 'karjalaispakolaiset nähneet asemansa koko toivottomuuden. Mutta heillä ei ole mahdollisuutta palata kotiseudulleen katumaan tekoaan ja ottamaan osaa rosvojen hävittämän Karjalan uudelleen rakentamiseen.

VSFNT:n talonpoikain ja työläisten hallitus ja Karjalan Työkansan Kommuuni eivät ole voineet olla kääntämättä huomiota Karjalan pakolaisten kärsimyksiin, pakolaisten, joita kansainvälinen porvaristo palkkalaisineen, Karjalaan hyökänneine valkokaartilaislaumoineen, on kurjasti pettänyt, eivätkä enää voi jäädä välinpitämättömäksi pakolaisten vilpittömään toivomukseen nähden palata Venäjälle ja katua rikoksiaan.

Tämän vuoksi Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea, antaakseen erikoisen merkityksen vappujuhlalle, joka on perustettu kaikkien työtätekevien yhtenäisyyden muistoksi, päättää:

1. Lahjoittaa armahduksen kaikille henkilöille, jotka Karjalan seikkailun yhteydessä vuosina 1921–1922 ovat paenneet Suomen alueelle, lukuunottamatta johtajia ja niitä, jotka ollen Karjalan Työkansan Kommuunin rajojen ulkopuolella ovat jatkaneet aktiivisesti vihamielistä toimintaansa VSFNT:taa vastaan.

2. Määrätä, että niiden, jotka haluavat käyttää hyväkseen tätä armahdusta on siitä tehtävä ilmoitus viimeistään v. 1924 tammik. 1 p:än mennessä.

3. Toimittaa 1 kohdassa mainittujen armahdettujen samoin kuin heidän perheidensä ja omaisuutensa evakuoiminen Venäjälle niillä yleisillä perusteilla, jotka koskevat muita armahdettuja, sekä erikoisohjeiden mukaan, jotka Ulkoasiain Kansankomissariaatti julkaisee Sisäasiain Kansankomissariaatin suostumuksella.

4. Tämän armahduksen toimeenpano jätetään Ulkoasiain Kansankomissariaatin tehtäväksi sopimalla siitä Sisäasiain ja Oikeusasiain Kansankomissariaattien kanssa.

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohtaja
M.Kalinin

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean sihteeri
T.Sapronov

Moskova, Kreml
30 p:nä huhtikuuta 1923