Karjalan Toimeenpanevan Aluekomitean ja Aunuksen läänin Työläisten, Talonpoikain ja Puna-armeijalaisten Neuvostojen Tolmeenpanevan Komitean
Pakollinen määräys

Vallankumouksellisen järjestyksen ja vallan voimaansaattamiseksi valko-karjalaisista ja -suomalaisista rosvoista vapautetuilla ja vapautuvilla alueilla sekä voimaperäisemmän taistelun käymiseksi mainittuja rosvoja vastaan, huomioon ottaen koko Suomea koskevan rajavyöhykkeen piiritystilaan julistamisen, Karjalan Toimeenpanevan Aluekomitean ja Aunuksen läänin Toimeenpanevan Komitean puhemiehistöt ovat päättäneet:

Piiritys- ja sotatilan toteuttamiseksi muodostetaan väliaikainen Karjalan-Muurmannin piirin Sotilasvallankumouskomitea, johon kuuluvat Karjalan Toimeenpanevan Aluekomitean ja Aunuksen läänin Toimeenpanevan Komitean edustajat sekä Yleisvenäläisen Erikoiskomitean erikoisvaltuutettu.

Sotilasvallankumouskomitean määräysvallan alle kuuluu:
koko Karjalan Työkansan Kommuunin ja Muurmannin läänin alue
Arkangelin läänistä kunnat: Vojotsu, Lapina ja Suman kauppala
Aunuksen läänistä: Lotinopellon kihlakunta kokonaan ja Poventsan kihlakunnasta: Poventsan kaupunki, Petroskojamskajan, Sungun, Tulvojan, Suurlahden, Kusarenkan, Kishkojen ja Heinälahden kunnat.

Siviilivalta kokonaisuudessaan siirtyy 18 p:stä joulukuuta 1921 lähtien ylläosoitetussa piirissä Sotilaallisen Vallankumouskomitean käsiin.

Kaikkien sotilasvoimien komentaminen Karjalan-Muurmannin piirissä, ja koko sotaliikkeiden johto on annettu yllämainitun piirin sotajoukkojen komentajalle toveri Sedjakinille.

Kaikki neuvostolliset sotilas- ja siviilihallinnot ja virastot velvoitetaan vastustelutta täyttämään kaikki Sotilasvallankumouskomitean ja Muurmannin piirin aseellisten voimien komentajan toveri Sedjakinin antamat määräykset, jotka koskevat rosvojen nopeata hävittämistä ylläosoitetussa piirissä ja esittämään hänelle tarpeen mukaan omia ehdotuksiaan välttämättömistä erikoistoimenpiteistä omilta aloiltaan.

Sotilasvallankumouskomitean ja sotavoimien komentajan määräysten laiminlyöntiin syylliset saatetaan edesvastuuseen sotilasvallankumouksellisten lakien koko ankaruudella.

Tämä pakollinen määräys astuu voimaan julkaisemishetkestä lähtien.Karjalan Työläisten, Talonpoikien ja Puna-armeijalaisten Neuvostojen Toimeenpanevan Aluekomitean Puhemiehistö
E.Gylling

Aunuksen läänin Työläisten, Talonpoikien ja Puna-armeijalaisten Neuvostojen Toimeenpanevan Komitean Puhemiehistö:
Sobolev

Petroskoissa
20 p:nä joulukuuta 1921