Karjalan-Muurmannin piirin sotajoukkojen komentajan ja Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean päiväkäsky N:o 2

Kenttäesikunta
20. joulukuuta 1921

Valkoiset karjalaiset rosvot, Suomen ja Ententeen palkkalaisten avustamina, ovat petollisesti hyökänneet köyhää ja uuvutettua Karjalaa vastaan, hävittäneet osan puutteenalaisesta maasta, ryöstäneet neuvostolaitokset ja murhanneet työläisten ja talonpoikain parhaita ystäviä – kommunaareja.

Voittoisa punainen työläis-talonpoikainen armeija, joka on useamman kerran verellään puolustanut työläisten tasavaltaa työtätekevien vihollisten hävitysyrityksiä vastaan, on uudelleen pakoitettu tarttumaan aseisiin ja vapauttamaan Karjalan raatajarahvaan valkokaartilaisista rosvojoukoista, antaakseen paljon kärsineelle kansalle tilaisuuden tarttua uudelleen rauhalliseen työhön.

Työläis-talonpoikaisen neuvostovallan todellista lujittamista varten paikkakunnilla ja rosvohyökkäyksen lopullista lopettamista varten on muodostettu Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitea, jolle on siirtynyt kaikki valta piirissä sen piiritystilaan julistamisesta saakka.

Neuvostollisen hallinnon helpoittamiseksi paikkakunnilla käskemme:

1. Väliaikaisesti, siksi kunnes seutu kokonaan puhdistetaan rosvoista ja edustajakokoukset kutsutaan koolle, järjestämään paikalliset vallankumouskomiteat, joihin kuuluu: a) yksi, Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean edustaja, b) yksi Sotilaskomentajakunnan edustaja ja c) yksi Yleisvenäläisen erikoiskomitean paikallisen elimen edustaja.

Vallankumouskomitean muodostamisesta saakka siirtyy kaikki valta paikkakunnilla sen käsiin ja on paikalliset toimeenpanevat komiteat katsottava hajoitetuiksi.

2. a) Viipymättä järjestää Muurmannissa: Muurmannin piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa koko nykyisen Muurmannin läänin alue.

b) Kantalahdessa: Kantalahden piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Kantalahden, 2) Oulangan, 3) Koudan, 4) Kiestingin, 3) Kieretin ja 6) Knäsön kunnat.

c) Kemissä: Kemin piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Vitsataipaleen, 2) Ponkaman, 3) Usmanan, 4) Voijärven, 5) Pogostskaja kunnat ja 6) Kemin kaupunki.

d) Uhtualla: Uhtuan piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Uhtuan, 2) Pistojärven, 3) Vuokkiniemen, 4) Kontokin ja 5) Jyskyjärven kunnat.

e) Tunkualla: Tunkuan piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Tunkuan, 2) Sorokan, 3) Suikujärven, 4) Rukajärven, 5) Laapinin, 6) Nadvoitsan ja 7) Suman-Posaadin kunnat.

f) Karhumäellä: Karhumäen piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Mäntyselän, 2) Paadenen, 3) Tiutian ja 4) Käppäselän kunnat.

g) Petroskoissa: Petroskoin piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Kontupohjan, 2) Kentjärven, 3) Suojun, 4) Sunun, 5) Jalguban ja 6) Derevjannajan kunnat.

h) Säämäjärven kylässä: Säämäjärven piirin vallankumous komitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Säämäjärven, 2) Pyhäjärven ja 3) Munjärven kunnat.

i) Repolan kylässä: Repolan piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi määrätä Repolan kunnat.

1) Porajärven kylässä: Porajärven piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi määrätä Porajärven kunta.

k) Aunuksessa: Aunuksen piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa: 1) Tulemajärven, 2) Viteleen, 3) Vieljärven, 4) Kotkatjärven, 5) Riipuskalan, 6). Nekkulan, 7) Lojaanin kunnat ja 8) Aunuksen kaupunki.

1) Latinapellossa: Latinapellon piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa kaikki Latinapellon kihlakunnan kunnat.

m) Poventsassa: Poventsan piirin vallankumouskomitea, jonka alaiseksi alistaa kaikki piiritystilaan julistettuun alueeseen kuuluvat Poventsan kihlakunnan kunnat.

3. Paikallisten vallankumouskomiteain tehtäväksi annetaan siksi, kunnes piiritystila poistetaan ja normaaliset, valitut neuvostovallan elimet järjestetään, kaikkien Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean ja piirin sotajoukkojen komentajan määräysten toimeenpaneminen vallankumouksellisella tarmolla ja järjestyksessä, noudattaen Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean ja Työ- ja puolustus-neuvoston syyskuun 23 p:nä 1919 julkaisemaa asetusta vallankumouskomiteoista.

4. Kaikkia sotajoukko-osastoja ja yksityisiä Punaisen armeijan edustajia käsketään kääntymään kaikissa paikallisluontoisissa kysymyksissä välittömästi vastaavien vallankumouskomiteain puoleen, joiden on eittämättömästi toimeenpantava kaikki Punaisen armeijan lailliset vaatimukset ja tyydytettävä 'kaikki sen tarpeet etusijalla. Sotajoukkojen ja yksityisten Punaisen armeijan edustajain omavaltaiset teot ehdottomasti kielletään ja syylliset tämän asetuksen rikkomiseen tullaan antamaan oikeuteen ryöstöstä ja rankaisemaan kaikkien vallankumouksellisten lakien nojalla.

5. Poliittisten osastojen ja Punaisen armeijan poliittisten työntekijäin on osoitettava kaikkea apuaan paikallisille vallankumouskomiteoille vallan järjestämisessä ja vallankumouksellisen järjestyksen ylläpitämiseksi.

6. Edellämainitun toteuttamiseksi on Karjalan-Muurmannin piirin sotajoukkojen poliittisen osaston viipymättä määrättävä 50 henkeä parhaita poliittisia työntekijöitä, 50 henkeä on mobilisoitava paikallisista työntekijöistä ja Karjalan ja Aunuksen läänin Erikoiskomiteoiden on määrättävä 10 henkeä kummankin. Mainitut toverit on viipymättä lähetettävä Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean käytettäväksi.

7. Kaikkien piirien vallankumouskomiteoiden on viipymättä ryhdyttävä järjestämään kuntien vallankumouskomiteoita.

Piirien vallankumouskomiteat ovat välittömästi Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean alaisia ja omaavat yhteyden sen kanssa sekä saavat siltä kaikki ohjeensa ja ovat tilivelvolliset sille toiminnastaan.

8. Tämä päiväkäsky astuu voimaan sen julkaisemisesta lukien.

Karjalan- Muurmannin piirin sotajoukkojen komentaja
A.Sedjakin

Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean puheenjohtaja
E.Gylling

Yleisvenäläisen erikoiskomitean erikoisvaltuutettu ja
Karjalan-Muurmannin piirin sotilasvallankumouskomitean jäsen
Daube

Kenttäesikunnan päällikkö
Belokopyitov